Gå till innehåll
Mellersta Baseboll och Softboll Förbundet
Mellersta Baseboll och Softboll Förbundet

Årsmöte 2021 i Mellersta

Årsmötet var välbesökt och inte mindre än sex föreningar var representerade.

Sittande ordförande hälsade alla välkomna till årets digitala årsmöte som hölls via Teams.
Dagordningen betades av och det var en god stämning under hela årsmötet där alla handlingar gicks igenom ohc godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. När själva den formella delen av mötet var avklarat så körde alla föreningar en kort "laget runt" och presenterade hur läget ser ut i respektive klubb.

Närvarande klubbar med rösträtt var: Karlskoga, Örebro, Enköping, Katrineholm, Nyköping, Norrköping och Karlstad. Lekeberg var representerade men saknade rösträtt.

Daniel Lindkvist valdes till ordförande på en tid av ett år.
Sanna Hermansson hade ett år kvar på sitt uppdrag som ledamot.
Titus Fagerlund och Johan Fägerstad valdes till ledamöter för en tid av två år.

Peter Ström som hade ett år kvar på sitt uppdrag valde inför årets årsmöte att kliva av posten som ledamot. Mellersta Baseboll & Softbollförbundet vill tacka Peter för hans mångåriga insats i förbundets styrelse!

En ladsmotsplats lämnades vakant och tips på lämpliga kandidater mottages tacksamt.

Närmast väntar ett arbete för styrelsen att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för året som kommer, och vi kommer att återkomma med mer info om det.

Här nedan kan ni läsa verksamhetsbeskrivningen för året som gått.

Verksamhetsberättelse 2020

Medlemsföreningar 2020: Karlskoga, Lekberg, Örebro, Enköping, Katrineholm, Nyköping, Norrköping, Uppsala.

Styrelse 2020:
Ordförande Daniel Lindkvist
Sekreterare Sanna Hermansson
Kassör Titus Fagerlund
Ledamot Peter Ström
Ledamot Johan Fägerstad

Mellersta Baseboll och Softbollförbundet påverkades precis som alla andra kraftigt av den globala pandemin.
Inga fysiska aktiviteter eller evenemang har kunnat genomföras i distriktets regi. Distriktets klubbar har dock kunnat genomföra en begränsad, men viktig samverkan med närliggande klubbar under 2020.
Distriktet är i grunden stabilt med expansiva medlemsföreningar och det har även under 2020 tillkommit en ny klubb i Katrineholm.
Verksamheten i distriktet har varit fokuserad på att förbereda för en aktiv verksamhet så snart som situationen kring Covid-19 så tillåter. Då behöver distriktet en organisation och resurser för att bidra till ökad utveckling för baseboll och softboll i distriktet.
Under året genomfördes såväl ett ordinarie som ett extra årsmöte. Detta resulterade i ett par nya medlemmar i styrelsen och Daniel Lindkvist valdes in som ordförande. Styrelsen har träffats virtuellt under tre tillfällen. Styrelsen har behandlat det ekonomiska läget, verksamheten, organisationsfrågor och aktuella frågor. Fokus har i övrigt varit att följa utredningen och förslaget kring sammanslagning av Svenska Baseboll- och Softbollförbundet med två andra medlemsförbund inom RF.
Mellersta distriktet författade en skrivelse till förbundsstyrelsen med frågor och kommentar kring den föreslagna sammanslagningen. Distriktet noterade kvarvarande osäkerhet kring vissa frågor och ett antal belysta risker.En diskussion har också förts hur Distriktet kan vara proaktiva i att skapa rätt förutsättningar för jämställdhet inom organisationsstrukturen.

Publicerad: 2021-03-05

Senast uppdaterad: 2022-12-02

Författare: Ida Karlsson

Sponsorer