Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ansök om medlemskap

Här ansöker ni om medlemskap inom SBSLF.

Glöm inte att bifoga ett protokoll från årsmöte eller bildande möte, där det framgår att föreningens medlemmar önskar att föreningen ska bli medlem i Svenska Baseboll, Softboll och Lacrosse Förbundet.

Även föreningens stadgar behöver bifogas ansökan.

På sidan Att bilda en idrottsförening Länk till annan webbplats. kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.

Ansökan idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna eller har tidigare varit medlem och vill nu söka medlemskap på nytt/i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på ”Sök”. Är det en ny förening som inte är eller har varit medlem i ett förbund/medlemsorganisation inom RF eller SISU idrottsutbildarna sedan tidigare så påbörjas ansökan genom att klicka på "Ny förening".


(RF-Nummer)(Vilket är det som anges i föreningens stadgar)

Om föreningen begärt att denna ansökan ska vidarebefordras till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer, behöver föreningens besöksadress fyllas i istället för ev. boxadress.


Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.


Föreningens Ordförande

Kön * (obligatorisk)
Kön

Föreningens Kassör

Kön * (obligatorisk)
Kön

Föreningens Idrottsansvarige

Kön * (obligatorisk)
Kön

Övriga upplysningar
Bifoga dokument

(som word- eller pdf-dokument)

a) Om föreningen nyligen startats så ska bildandeprotokoll bifogas. Dagordning för bildandeprotokoll hittar ni här: https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/
b) Om föreningen funnits eller är medlemmar sedan tidigare ska årsmötesprotokoll bifogas där det framgår att beslut om ansökan om medlemskap i det nya förbundet fattats.
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Firmateckning Förening


Ange hur föreningens firma tecknas.Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.
Publicerad: 2022-12-12

Senast uppdaterad: 2023-02-15

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se