Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Återstartsstöd IF

Två ansökningsperioder
Under perioden mitten av februari till mitten av maj kommer den första ansökningsperioden att vara öppen.
Efter periodens slut kommer en utvärdering och sammanställning göras, en ny period kommer sedan att utformas baserat på återstående medel och öppnast snarast möjligt.

Under perioden kommer steg 1 att vara öppen för alla föreningar att söka. Alla föreningar kommer att kunna söka ett stöd på ca 8 000 kr/förening.

Syfte och möjliga områden för ansökningar.
Återstartsstödet syftar till att hjälpa föreningarna med uppstart av verksamheten efter coronapandemin vilket innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

I arbetet med förbundets återstartsplan identifierades följande övergripande utmaningar på SF, SDF och IF-nivå som våra idrotter haft på grund av pandemin

SF

Mycket kraft har gått till att hantera pandemin, och med en liten central organisation så har utvecklingsarbetet blivit lidande, och många planerade aktiviteter så som utbildningar mm har ställts in. Vi ser ett behov av att utbilda domare, funktionärer och ledare samt tränings och tävlingsverksamheten blivit lidande

SDF

De problem vi redan sen tidigare haft med varierande verksamhet (där vissa distrikt har haft en stark verksamhet medan andra har haft mycket lite verksamhet) i våra förbund har förstärkts iom pandemin och det finns ett behov av att utveckla verksamheten i distrikten.

IF

Många föreningar har haft problem med att de tappat spelare, speciellt i vissa åldersgrupper (lite olika beroende på sport: i baseboll främst U15/junior, softboll främst dam över junioråldern, lacrosse har tappat över hela linjen), samt att det varit mycket svårt med nyrekrytering.
Vissa föreningar har också fått en mindre stabil föreningsstruktur med färre aktiva och har behov av en stärkt föreningsstruktur och en ökad kunskap kring föreningsarbete.

Det vi vill åstadkomma med återstartsstödet är att hjälpa våra föreningar att komma i gång ordentligt efter pandemin och stärka föreningarnas struktur och säkerställa att vi kan bedriva en kvalitativ utbildnings, tränings och tävlingsverksamhet.

De huvudsakliga aktiviteter som förbundet önskar genomföra är

  • Vi önskar stötta våra föreningar i föreningsutveckling.
  • Vi önskar genomföra utbildningsinsatser.
  • Vi önskar stötta föreningarnas olika föreningsdrivna rekryteringsinsatser.
  • Vi önskar stötta återstart och nystart av tränings och tävlingsverksamhet.

Vi ser att våra tre sporter baseboll, softboll och lacrosse står inför delvis olika utmaningar och att behoven kan skilja sig mycket från förening till förening. Därför håller vi det medvetet öppet för föreningarna att själva identifiera vilka behov de har och tillåter ansökningar för att genomföra aktiviteter för att återstarta verksamheten inom alla fyra huvudinriktningarna listade här ovan.

När ni ansöker om stödet så väljer ni följande val i IdrottOnline.

En bild

Har ni frågor om vilka aktivteter föreningar kan ansöka stöd för, eller vill ni bolla en ide eller ansökan - kontakta Sanna Hermansson på sanna.hermansson@baseboll-softboll.se
Har ni frågor om hur man gör en ansökan i IdrottOnline kontakta Karin på karin.hjelm@baseboll-softboll.se

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se