Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ekonomiskt stöd IF

Under 2022 kommer det att finnas två olika typer av stöd för föreningar att söka, Projektsstöd och Återstartstöd.

Projektstöd IF
Projektstöd IF ska hjälpa föreningarna att jobba mot RFs mål för 2025 och ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Föreningar anslutna till SBSLF kommer att kunna söka för två olika typer av projekt, ”utbildning av ledare” och ”projekt inom områdena inkludering och hållbara utvecklingsmiljöer”.

Återstart

Återstartsstödet är under arbete och kommer att öppnas så snart som möjligt.


Återstartsstödet syftar till att hjälpa föreningarna med uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Två ansökningsperioder
Under perioden februari till mitten av maj kommer den första ansökningsperioden att vara öppen.
Efter periodens slut kommer en utvärdering och sammanställning göras, en ny period kommer sedan att utformas baserat på återstående medel och öppnast snarast möjligt.

Läs mer under respektive stöd i menyn.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se