Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Projektstöd IF

Projektstöd IF ersätter tidigare Idrottslyftet. Totalt inom de tre områden som SBSF kan fördela medel inom finns det 130 000 kr.

Syfte och mål med Projektstöd IF

Att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 (https://www.strategi2025.se).

Målsättningen är att

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att IF har utbildade barn- och ungdomsledare.
 • Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna

Projektstöd IF 2020

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Projektstöd IF ska ni välja period Projektstöd IF 2020–2021 samt det projektområde som ansökan avser.

SBSF kommer att ha tre olika ansökningsperioder, där andra perioden avslutas 30 augusti. Besked om projekt lämnas inom 2 veckor efter utgången ansökningsperiod..

För att kunna få ett Projektstöd IF måste föreningen:

 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida
 • söka LOK-stöd eller på annat sätt kunna bevisa att föreningen bedriver verksamhet för åldrarna 7 till 25 år.

Fördelningen av Projektstöd IF görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in.

Ni kommer få ett meddelande om redovisning i slutet av 2020. Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2020 års utgång.

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

 • Läger
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Projekt att söka

En förening kan söka ett eller flera projektstöd. Vid ansökan om fler än ett projektstöd skicka då in en ansökan för respektive projektstöd.

Utvecklingsprojekt

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Vi vill att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • utveckla föreningsmiljö så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande

Kompetenshöja föreningen

Utbildade barn- och ungdomsledare

Vi vill att aktivitetsledare har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer. Definitionen av aktivitetsledare är en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för:

 • idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär SBSFs tränarutbildningar. Det kan även innebära mötesplatser (ex Coachclinics) med utbildningar riktade till aktivitetsledare arrangerade av SBSF.

Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna

Det finns nu möjlighet att söka stöd för att bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar så länge coronarestriktionerna gäller. Syftet med stödet är att stimulera att daglig idrottsverksamhet kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Projekt kan:

 • öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner
 • handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning
 • genomföra annorlunda idrottsverksamhet (exempelvis i digital form)
 • täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Området är aktuellt till och med 31 december 2020.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via Idrottsmedel-modulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

Kontakt

Frågor kring Projektstöd IF och dess ansökningsförfarande kan ställas till info@baseboll-softboll.se eller 08-699 65 35

Frågor som rör drift och tekniska problem hänvisas till IdrottOnlines support, för att komma dit klickar du här Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2024-01-18

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se