Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Försäkringsinformation

Information kring försäkringsskydd och licenskrav i svensk baseboll och softboll.


Länk: Folksams information om licensförsäkringen Länk till annan webbplats.
Länk: RFs grundförsäkring Länk till annan webbplats.

Försäkringsskydd

SBSF har sina försäkringar tecknade hos Folksam. Först och främst har vi en grundförsäkring för förbundet (SBSF), specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och föreningar. Denna grundförsäkring utgörs av fyra delförsäkringar:

(1) ansvarsförsäkring,
(2) rättsskyddsförsäkring,
(3) förmögenhetsbrotts-försäkring samt
(4) olycksfallsförsäkring. Denna olycksfallsförsäkring gäller för förtroendevalda, ledare, domare och andra funktionärer.

Notera att åskådare inte omfattas av grundförsäkringen. Därför bör föreningar noga informera sina besökare om att de dels parkerar sina fordon invid arenan på egen risk, dels att de besöker en baseboll- eller softbollmatch på egen risk. En foulboll som träffar en parkerad bil eller en åskådare behöver således inte vara föreningens ansvar.

Förbundet har förutom grundförsäkringen tecknat olycksfalls-försäkringar för aktiva spelare. Ungdomsspelare (t o m det kalenderår de fyller 15 år) har försäkringsskydd oavsett medlemskap i förening eller licens. För äldre spelare (fr o m det kalenderår de fyller 16 år) krävs både medlemskap i förening och licens för att de ska omfattas av försäkringen.

Olycksfallsförsäkringarna för aktiva respektive ledare och domare gäller även utomlands.

Utländska spelare

Utländska spelare (icke EU/EES-medborgare) omfattas inte av det skydd som svenskar får genom Försäkringskassan. Vid olycksfall eller akut sjukdom som kräver sjukhusbehandling, kan ett läkarbesök kosta 1 500 kr och ett dygn på sjukhus uppemot 3 000 kr. För utländsk aktiv idrottsutövare som representerar svensk förening och som inte omfattas av någon konvention som reglerar hur ersättning vid sjukvård i Sverige ska ske, kan en mostavarande försäkring tecknas hos Folksam. Försäkringen K97 som tecknas av den svenska idrottsföreningen kostar 890 kr per påbörjad månad (2017 års siffror) och person, och ger motsvarande försäkringsskydd vid både olycksfall och akut sjukdom och gäller dygnet runt.
För mer information, kontakta Folksam Idrott på 0771-950 950 eller www.folksam.se/idrott Länk till annan webbplats..

Licenskrav

Licenskravet, tävlingslicens, gäller däremot för samtliga spelare (gäller även ungdomar) för deltagande i av SBSF eller SDF arrangerad eller sanktionerad tävling. För att teckna licens krävs att spelaren är medlem i aktuell förening (gäller även ungdomar).
Motionslicens går att teckna för spelare som inte har för avsikt att spela seriespel, men vill träna och ha en olycksfallsförsäkring. Det ingår en försäkring i Motionslicensen motsvarande den i tävlingslicensen.


Licensen är alltså en förutsättning för att få delta i tävlingsspel och har endast en direkt koppling till försäkringsskyddet för juniorer (fr o m det kalenderår de fyller 16 år) och seniorer. För ungdomsspelare (t o m det kalenderår de fyller 15 år) finns alltid ett försäkringsskydd.

Kompletterande försäkring

Vid evenemang utanför SBSFs ordinarie tävlingsverksamhet, kan ett kompletterande försäkringsskydd krävas. Ett exempel är när en förening arrangerar en baseboll- eller softbollaktivitet för spelare 16 år och äldre som saknar spelarlicens. I de flesta fall gäller inte privata olycksfallsförsäkringar i samband med organiserad idrottslig verksamhet, varpå följer att dessa spelare är oförsäkrade när de provar våra sporter.

Arrangerande förening kan teckna en kompletterande försäkring. Hos Folksam heter försäkringen K63600.


Skadeanmälan till Folksam

Vid olycksfallsskada ringer du Folksam Idrott, telefon 0771-960 960. Du lämnar uppgift om din idrott, din förening, dig själv samt om skadan som inträffat. Försäkringsbolaget kontrollerar att du innehar giltig licens (gäller juniorer och seniorer).

Ytterligare information

För ytterligare information hänvisas direkt till Folksam.

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se