Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Valberedning

Valberedningen väljs av Förbundsmötet, och ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter. I valberedningen ska halva antalet ledamöter vara av vardera kön, den sammanträder när ordföranden eller minst två av övriga ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.

Valberedningens uppgifter framgår av SBSFs Stadgar 2 Kap § 27.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2023-02-01

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se