Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ungdomsidrott

Så många som möjligt – så länge som möjligt!

Ungdomsutskottet (UU) syftar till att långsiktigt skapa förutsättningar för rekrytering samt utveckling av basebollspelare samt att verka för att så många som möjligt fortsätter att vara aktiva inom sporten.

Organisation & arbetssätt

UU’s ansvarsområde omfattar ungdomsspelare inom baseboll upp till 19 års ålder. För softbollen i samma åldrar ansvarar Softbollutskottet.
UU samlar information, analyserar och driver förändringar av tex regelfrågor som kan vara nödvändiga för att uppnå ungdomsverksamhetens övergripande syfte. UU samordnar också förbundets, distriktens och klubbarnas ungdomsaktiviteter för att säkerställa en rimlig och hållbar fördelning över året. UU arrangerar egna aktiviteter för att öka kompetensen och färdigheterna för såväl ungdomsspelare som ungdomsledare. Ett stort fokus läggs på att bygga en inkluderande kultur där hållbar utveckling ges prioritet före sportsliga resultat.

Sweden Youth Academy

Sweden Youth Academy är UU’s operativa del och ansvarar för att genomföra de läger, samlingar och clinics som är nödvändiga för att nå ungdomsverksamhetens målsättningar. Fokus ligger på utveckling på bredden.
Sweden Youth Academy bemannas av utpekade kompetenta coacher som kan vara goda förebilder och inspirerande för ungdomsspelare och ungdomsledare. Sweden Youth Academy sträcker sig över såväl ungdomsutskottet för baseboll och Softbollutskottet.

Övergripande målsättningar för ungdomsverksamheten

 • Öka rekryteringen av ungdomsspelare
 • Behålla fler ungdomsspelare längre tid
 • Öka antalet ungdomsledare samt förbättra deras utbildningsnivå (SBSF och SISU)
 • Öka antalet föreningar som bedriver ungdomsverksamhet
 • Öka möjligheten till fler matcher för varje ålderskategori
 • Mer ungdomsverksamheten bedrivs i respektive distrikt
 • Bidra till ett tävlingsregelverk som borgar för individuell utveckling och spelglädje
 • Skapa bättre samarbete mellan svensk baseboll och softboll på ungdomsnivå
 • En gemensam ungdomskultur som präglas av gemenskap, glädje och utveckling
 • Ge möjlighet till utveckling för varje spelare utifrån nivå och ambition
 • Ge möjlighet till en exponering för internationell ungdomsbaseboll

Specifika mål 2019:

 • Totalt 150 spelare på Sweden Youth Academy Camps (7-15år)
 • Totalt 80 spelare och 15 coacher på Sweden Youth Academy Clinics (9-15år)

Tävlingsverksamhet

Vår nationella tävlingsverksamhet bedrivs i form av ungdomsturneringar som går att läsa mer om här Tävling/Ungdomstävlingar Baseboll

Tävling/Ungdomstävlingar Softboll

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se