Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Extra medel till föreningarna när RF fördelar återstartsstöd!

Utöver de projektmedel som specialidrottsförbunden normalt får att dela ut till sina föreningar har i år RF kunnat fördela ett extra återstartsstöd som syftar till att hjälpa idrotten att starta om sin verksamhet efter pandemin.

Våra medlemsföreningar kommer som vanligt att kunna söka projektmedel som syftar till att hjälpa föreningarna att nå de mål som RF satt upp.
Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. 
För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras från RF under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden: 

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 

Utöver detta kommer föreningarna att kunna söka återstartsstöd. Återstartsstödet syftar till att hjälpa föreningarna med uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Projektstöd IF
Inför förra årets slut så var det många förbund, vårt inkluderat, vars föreningar på grund av pandemin inte sökt alla projektmedel och RF beslutade därför att i stället för att pengarna skulle ”brinna inne” så får dessa medel få flyttas över och användas under 2022.
För vår del så innebär det att vi under året som kommer har drygt 200 000 kr att dela ut i projektstöd till våra medlemsföreningar. En del kommer att sättas av till utbildning för ledare, och resten kommer föreningarna att kunna söka via IdrottOnline.

Återstartsstöd
Vi kommer att ha 350 000 kr att dela ut till våra föreningar i återstartsstöd. Även dessa medel kommer att kunna sökas via IdrottOnline.  

Planen är att öppna IdrottOnline för ansökningar under nästa vecka. Mer information om kriterierna för vilka projekt man kan söka för och hur processen ser ut kommer att skickas ut till alla klubbar och publiceras på hemsidan.
Vi planerar även en digital träff där alla klubbar är välkomna att ställa frågor och få hjälp med vad man kan söka medel för.

Glöm inte heller att era lokala RF/SISU-distrikt har medel för återstart och projektstöd. Ta kontakt mer er lokala SISU-representant för att diskutera vilken hjälp ni kan få från ert RF/SISU-distrikt!

Publicerad: 2022-01-29

Senast uppdaterad: 2022-01-29

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se