Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Återstartsstöd IF Öppet

Under perioden 18/2-18/5 kommer steg 1 att vara öppen för alla föreningar att söka. Alla föreningar kommer att kunna söka stöd på max 8000kr/förening.

Stödet finns att söka på IdrottOnline - Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem Länk till annan webbplats.

Återstartsstödet syftar till att hjälpa föreningarna med uppstart av verksamheten efter coronapandemin vilket innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
Under perioden mitten av februari till mitten av maj kommer den första ansökningsperioden att vara öppen.
Efter periodens slut kommer en utvärdering och sammanställning göras, en ny period kommer sedan att utformas baserat på ev. återstående medel och öppnast snarast möjligt.

De huvudsakliga aktiviteter som förbundet önskar genomföra är

  • Vi önskar stötta våra föreningar i föreningsutveckling.
  • Vi önskar genomföra utbildningsinsatser.
  • Vi önskar stötta föreningarnas olika föreningsdrivna rekryteringsinsatser.
  • Vi önskar stötta återstart och nystart av tränings och tävlingsverksamhet.

Vi ser att våra tre sporter baseboll, softboll och lacrosse står inför delvis olika utmaningar och att behoven kan skilja sig mycket från förening till förening. Därför håller vi det medvetet öppet för föreningarna att själva identifiera vilka behov de har och tillåter ansökningar för att genomföra aktiviteter för att återstarta verksamheten inom alla fyra huvudinriktningarna listade här ovan.

Publicerad: 2022-02-22

Senast uppdaterad: 2022-02-22

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se