Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Nytt från styrelsen

Arbetet med organisationen är en av de tyngsta punkter som styrelsen har att jobba med för tillfället och vi vill presentera var vi är i processen just nu.

Själva grunden till organisationen är satt, där tre utskott kommer att ha det övergripande ansvaret för respektive sport. Utskotten kommer att jobba tvärfunktionellt i olika kommittéer för gemensamma frågor.
Vi behöver fler aktiva som vill vara med och utveckla våra sporter och vi vill gärna få in förslag på personer som kan passa - endera att jobba generellt i ett utskott med sin sport, eller om man brinner speciellt för en enskild fråga.

Nästa steg i arbetet med organisationen är att bestämma hur det praktiska arbetet i utskott och kommittéer ska se ut. Vilka uppgifter ska ligga var, och hur ska ansvarsfördelningen se ut mm.


  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 12-13 augusti i Örebro.
Som vi nämnt tidigare så kommer några av de stora frågor som vi  behöver fokusera på nu under hösten vara:

  • Den nya organisationen – här har vi satt det övergripande ramverket för hur organisationen ska se ut, men det stora jobbet med att arbeta fram hur utskott och kommittéer ska jobba ligger framför oss.
  • Vår gemensamma identitet som nytt förbund. Här har vi ett jobb att göra med att slå samman de två förbunden med gemensam logga, hemsidor, sociala media, gemensam kommunikation mm.
  • Nya hemsidan – som ni nog alla vet vid det här laget så kommer inte RF att tillhandahålla tjänsten för hemsidor på IdrottOnline i framtiden och arbete med att ta fram en ny plattform och utforma den nya hemsidan pågår. Samtidigt jobbar vi även med en ny licenshantering då RF kommer att upphör även med denna tjänst inom något år.
  • Reviderad budget och verksamhetsplan för resterande år, och även jobbet med att försöka ”komma rätt” i tid och kunna sätta en budget och plan för nästa år redan i höst.
  • Nyrekrytering av personal till vårt kansli. Då Karin tyvärr valt att avsluta sitt uppdrag hos oss under hösten så behöver vi rekrytera en ny person till vårt kansli.

    Samt så klart
  • Verksamhetsplan och budget för 2023 och framåt


Finns det någon fråga som våra klubbar vill att styrelsen ska ta upp på nästa möte? Tveka inte att skicka in förslag till info@baseboll-softboll.se

Publicerad: 2022-08-04

Senast uppdaterad: 2022-08-04

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se