Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Lugnt Förbundsmöte

Mats Fransson omvaldes som ordförande när Svenska Baseboll och Softboll Förbundet avhöll Förbundsmöte i Stockholm. Förbundsstyrelsen kunde bl.a. presentera en vinst på cirka 230000 kr, samt en optimistisk och offensiv långsiktig planering för perioden 2004-2008.


I de övriga personvalen omvaldes Ulf Steinvall och Ola Sund, medan Johnny Stormats valdes in i förbundsstyrelsen då Peter Ström avböjt omval. Ström stannar dock i Tekniska Utskottet, och blir dessutom ordförande i den nya valberedningen, som även innefattar Lars Johansson, Caroline Kjellgren, och Roland Bergh. Förutom Mats Fransson, som omvaldes för sin fjärde raka säsong som Förbundsordförande, består även styrelsen av tidigare nämnda Ulf Steinvall, Ola Sund, Johnny Stormats, samt kvarstående styrelseledamoterna Elisabeth Westling, Lars Sundin, och Kristian Pälviä. Ekonomisk överskott minskar skuldbördan För säsongen 2003 kunde SBSF presentera en vinst på cirka 230000 kronor, vilket har förbättrat det ekonomiska läget så att det negativa kapitalet vid årets slut minskade till 180000 kr. Detta blev möjligt tack vare en stram budget för 2003, nya ekonomiska riktlinjer, samt den oväntade hjälpen från Riksidrottsförbundet då alla SF fick en jubileumsgåva på 250000 kronor. RF-gåvan har för övrigt i budgeten lagts ut över 2004-2006 för utvecklingsinsatser. Resultatet omfattade dock några negativa inslag, bl.a. intäktsbortfall till följd av minskat antal föreningar, och överskridande av kostnader för vissa delar av verksamheten (administration, domare, och softboll). Årsmötet leddes på ett föredömligt sätt av mötesordförande Christer Grunder, med assistans av mötessekreterare Anne Melin. skriven av - Kristian Pälviä


  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2004-04-04

Senast uppdaterad: 2008-11-27

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se