Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Handslaget - en miljard till idrotten!

Regeringen har ju beslutat sedan tidigare att tilldela idrotten en miljard kronor över en fyraårsperiod för att utveckla sin verksamhet


. Vi går här igenom vad man kan göra – och hur ni som baseboll- eller softbollförening kan få resurser i form av pengar för att kunna utveckla er verksamhet! Har ni en eller flera bra idéer - men inga pengar att genomföra dessa? Läs noga igenom nedanstående information - SBSF har för 2004 totalt 258.000 kronor att fördela på Sveriges baseboll- och softbollföreningar. Föreningsaktiviteter (söks genom SBSF) 35 miljoner har avsatts för att specialidrottsförbund (SF), bland annat Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, i enlighet med sina utvecklingsplaner ska arbeta med Handslagets fem områden. Medlen ska gå till lokala föreningar och får inte användas till centrala kostnader inom förbundet. Behov och förutsättningar varierar mellan olika idrotter. Det är därför upp till varje förbund att själva bestämma hur pengarna inom ramen för de fem utvalda områdena ska fördelas till idrottsföreningarna. Satsningar bör prioriteras som öppnar dörrarna för nya grupper oavsett ekonomisk förmåga, som stödjer flickor för att de skall kunna utöva idrott på det sätt de själva önskar eller som motverkar användning av droger. Även utbildning av ledare för barn och ungdomar bör ges hög prioritet. SBSF har valt att fokusera på utvecklingsinsatser inom softboll, ungdom, och ledarutveckling, som ligger högt upp på prioriteringslistan! Läs mer om dessa nedan! Speciella insatser (söks genom Riksidrottsförbundet) För att kunna lyfta fram ett antal positiva exempel på viktiga områden inom Handslagets ramar finns det skäl att göra vissa speciella satsningar på lokal nivå. Det kan exempelvis handla om insatser på flyktingförläggningar, verksamhet för funktionshindrade eller etablering av näridrottsplatser. Både förbund och föreningar kan möjlighet att söka stöd för sådana satsningar. RF-kansliet, som administrerar stödet, kan också initiera insatser. Vill du söka pengar till särskilda insatser, kontakta Riksidrottsförbundet, och läs mer på RFs hemsida om speciella insatser . Kan man ansöka om Handslagsmedel från annat håll? Ja, för vissa projekt, bl.a. samverkan mellan föreningar och skolan, kan man söka från respektive Distriktsidrottsförbund. Klicka här för en lista på DF och kontaktpersoner! Här har föreningar en gyllene chans att starta upp samverkan med skolor - och på allvar etablera softboll som en skolidrott! För mer information om hur ni kan ansöka om pengar för era projekt från ert distriktsidrottsförbund - kontakta dem. Länk: Läs mer om möjligheterna med skola - föreningsliv ! Föreningsprojekt - För vad kan man ansöka om pengar? Från SBSF kan ni ansöka om pengar för idéer inom följande tre områden som man anser vara speciellt viktiga: 1. Barn- och Ungdomsledarutbildning 2. Baseboll och Softboll i skolan 3. Utveckling av tjejidrotten Hur ansöker vi om medel från SBSF? För att SBSFs kontaktpersoner skall få en klar bild över vad det är ni vill göra, krävs det lite förarbete. En projektplan , där ni beskriver vad det är ni vill göra, hur ni tänker genomföra projektet, och vilka som skall genomföra det, skall präntas ner. Ni bör upprätta en budget där kostnader och intäkter redovisas. Dessutom behövs uppgifter om kontaktperson i föreningens styrelse, samt uppgifter om adress, postgiro till föreningen, etc. För mer information - kontakta SBSFs kansli, info@baseboll-softboll.se . kontaktperson - SBSFs Kansli
Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.


Länk till annan webbplats.

  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2005-01-10

Senast uppdaterad: 2008-11-26

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se