Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

SBSF organiserar om verksamheten

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet är inne i en omorganisation där den tidigare utskottsorganisationen successivt övergår till en mer processinriktad organisation med en landslagskommitté, tävlingskommitté och en bredd- och motionskommitté.


Tidigare var SBSF organiserat i fem utskott med ansvar för baseboll, softboll, domare, tekniska frågor och ungdom. Även om den organisationen har haft sina fördelar så har strukturen inneburit att man arbetat med i stort sett samma frågor i flera utskott, bl.a. landslagsfrågor och tävlingsfrågor. Vid Verksamhetskonferensen informerade SBSF samtliga föreningar om avsikten att omorganisera och samordna utskottens verksamhet. Samordning ger effekter Genom att samordna dessa tror och hoppas SBSFs styrelse på att man får flera fördelar och samordningseffekter. Bland annat kan materialinköp och resor för landslagen samordnas på ett bättre sätt så att alla landslag får samma kvalitet i sin verksamhet. Även i den nationella tävlingsverksamheten hoppas man kunna samordna arbetet så att serieläggning och domarläggning harmoniserar. - Tävlingskommittén blir den största kommittén rent administrativt - men där känner vi också att vi har mycket duktigt folk och kompetens sedan tidigare från samtliga utskott, säger generalsekreteraren Kristian Pälviä, och fortsätter: - Både serieadministratörer, domare och en nybildad scoringkommitté kommer att rymmas under Tävlingskommitténs tak. Tävlingskommittén kommer att ledas av Johnny Stormats och får förutom all tävlingsverksamhet även ansvaret över domare och funktionärer. Elit- och landslagskommittén leds av Ulf Steinvall och kommer att ansvara för landslagsverksamheten och basebollgymnasiet. Det tredje benet i organisationen blir Bredd- och Motionskommittén som skall ansvara för skolverksamhet, Handslaget, lägerverksamhet och slowpitchutveckling. Den kommittén kommer att ledas av Elisabeth Westling. - I början blir Bredd- och motionskommittén den minsta kommittén, men om vi kan få en liknande utveckling som bl.a. Storbritannien och Tyskland, kan den kommittén stå för oerhört stora utmaningar i framtiden med motions- och skolverksamhet, säger Kristian Pälviä, och ger följande exempel: - I Storbritannien har man en liknande verksamhet som oss, med ett tiotal föreningar som spelar softboll och totalt cirka 50 föreningar. Men man har över 250 föreningar som spelar slowpitch - bara i London. I Tyskland satsade man på att utveckla skolverksamheten i samarbete med MLBI och hittills har hundratusentals ungdomar deltagit i deras program Play Ball. Möjligheterna finns även i Sverige - men naturligtvis i en mindre skala eftersom vi dels har mycket mindre invånare och färre fästen för vår verksamhet, säger Kristian Pälviä. Som stödjande ben i organisationen återfinns kansliet och kommittéer för utbildning, information, marknad, ekonomi och juridik. Målet är att alla kommittéer skall vara igång vid årsmötet men i en del fall kommer kansliet få ansvara för frågorna tills man får folk till alla positioner. - Även om det alltid finns folk som vill bevara status quo och inte förändra, så har vi fått en överväldigande respons från våra funktionärer ute i de gamla utskotten för den här förändringen, och vi hoppas naturligtvis att det ger effekt, avslutar Kristian Pälviä. Grafik: Så här ser SBSFs nya organisation ut. (Klicka på bilden för att få upp en pdf-fil i ett nytt fönster) skriven av - Magnus Hedström kontaktperson - Svenska Baseboll och Softboll Förbundet


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2006-01-16

Senast uppdaterad: 2008-11-25

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se