Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Studerande och elitidrottare - sök Svenska Spels Elitidrottsstipendium

Studerar du på eftergymnasiala studier på minst halvfart och är elitidrottare? Då kan du söka RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium.

Syftet med RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium är att elitidrottare ska kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat och utdelas med 20 000 kronor per termin. Stipendiet är avsett för studieåret 2009/2010 och delas ut till 50 stipendiater. För aktiva ingående i SOK:s Topp -eller Talanggrupp är dessa medel en del av SOK:s stipendie.

 

Elitidrottsstipendiet är en del av RF:s elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden (SF). Det innebär att de sökande kommer att prioriteras av respektive SF. Samordning och bedömning vid uttagning av stipendiaterna sker tillsammans med SOK. För sökande som beviljas stipendiet och som samtidigt tillhör SOK:s topp eller talanggrupp kommer stipendiebeloppet att utbetalas via SOK:s ordinarie stipendiesystem.

 

Ansökan
Din ansökan med eventuella bilagor ska vara RF tillhanda senast den 1 maj 2009 på adressen Riksidrottsförbundet, Elitidrottscentrum, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.

Ansökan sker personligen av den aktive och ska ske på särskild blankett som finns att laddas ner på RF:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se nedan). För att erhålla stipendiumet ska den sökande ha påbörjat studierna tidigast det år den sökande fyller 20 år. Stipendium kan endast tilldelas den vars inkomst under taxeringsåret uppgår till högst två basbelopp. Med inkomst avses inkomst av tjänst, idrottsersättning, sponsorintäkter.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium på RF:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Publicerad: 2009-02-17

Senast uppdaterad: 2009-02-17

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se