Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Nya skatteregler oroar idrotten

Häromveckan lämnades momsutredningen "Mervärdesskatt för den ideella sektorn" till finansdepartementet. I rapporten föreslår utredarna ett antal förändringar av momslagen för att anpassa den svenska momslagen till EG-rätten, men också för att ytterligare minska den administrativa bördan för företagen.

Utredningen föreslår att även allmännyttiga ideella föreningar , till exempel idrottsföreningar, från och med 2011, ska debitera och redovisa moms på intäkter från bland annat uthyrning av lokaler, servering, och försäljning av varor och tjänster.
– Momsutredningens förslag kommer att slå hårt mot idrotten. I slutänden kommer idrottande barn och ungdomar att drabbas, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber i ett pressmeddelande.  Vilket föreningsliv vill vi ha i framtiden? Frågan ställs på sin spets bland annat genom den momsutredning som presenterades häromveckan. Om förslagen blir verklighet kommer många idrottsföreningar att få betala, i både pengar och krånglig administration. Det kommer också att bli svårare att skaffa egna intäkter från bland annat sponsorer. Föreningarna kan därför bli mer bidrags- och avgiftsberoende än idag.

- Momsutredningens förslag kommer att slå mot föreningsidrotten. Momsreglerna är krångliga och förslagen svårtolkade, men hur vi än vrider och vänder på dem innebär de en ökad kostnad och administration för många av våra idrottsföreningar. I slutändan kommer idrottande barn och ungdomar att drabbas. Föreningarna kommer också att få svårare att engagera ideella krafter , säger Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Karin Mattsson Weijber.

Även om utredningen föreslår att endast föreningar som har mer än 250 000 kronor i årlig momspliktig intäkt ska tvingas redovisa moms, och man därmed inte slår mot det samlade föreningslivet, kommer många föreningar - även en del inom baseboll och softboll - att komma över den gränsen och får både ökade kostnader och ett tidskrävande arbete med att fylla i krångliga momsblanketter.Häromveckan lämnade Riksidrottsförbundet även in sitt remissvar på Stiftelse- och föreningsskatteutredningens betänkande. Den samlade svenska idrottsrörelsen är mycket orolig för att idrottsföreningarnas intäkter från exempelvis lotterier, reklam, sponsring och försäljning kan komma att bli belagda med inkomstskatt. Karin Mattsson Weijber menar att utredningarna tillsammans visar att man vill jämställa ideell med kommersiell verksamhet.

- Som förslagen ser ut nu blir det både svårare och dyrare att driva ideella föreningar. Det kommer också att bli svårare att skaffa egna intäkter från bland annat sponsorer med risken att föreningarna blir mer bidragsberoende eller tvingas ta ut högre avgifter.

Riksidrottsförbundet kommer nu att i detalj analysera effekterna av momsutredningens förslag och förbereda sitt remissvar.

Läs mer på RF:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Publicerad: 2009-11-09

Senast uppdaterad: 2009-11-09

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se