Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Little League 2010 Information

Här finns aktuell information från Little League Sverige, bl.a. med information om Little Leagues internationella kongress och planerna för 2010 års verksamhet i Sverige.

Direktlänk: Mer information om Little League Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var tredje år samlas alla Little Leagues funktionärer till Little League International Congress. Detta år genomförs kongressen i Lexington, Kentucky, mellan 12-15 mars.

Kristian Pälviä, som är District Administrator för Little League Sverige, kommer finnas på plats under de fyra dagarna som är fyllda med möten, utbildningar och diskussioner. Mer om Little League International Congress längre ner på sidan.

 

SBSFs syn på Little League verksamheten

SBSF organiserar Little League-verksamheten i Sverige som ett komplement till den ordinarie tävlingsverksamheten för ungdomar och juniorer, med inriktning på distriktslag i de olika åldersklasserna.

Det är alltså inget ”val” som skall göras mellan att delta i Little League och i de ordinarie ungdomstävlingarna och –serierna – utan en möjlighet att delta med distriktslag och få möjlighet till fler matcher för era ungdomar och juniorer i både baseboll och softboll.

Samtidigt erhåller föreningarna möjlighet att använda sig av Little League Coach Resource Center, ett onlineverktyg med övningsförråd, instruktioner och träningsupplägg.

 

Verksamhetsinriktningen 2010 för Little League omfattar följande:

  • Genomföra en inventering av antalet potentiella lag som har verksamhet i de aktuella åldersgrupperna, och genom denna inventering få in antal lag i de olika grupperna per distrikt, kontaktpersoner samt en ansvarig för Little League i respektive distrikt,
  • SBSF anmäler, utifrån den feedback vi får, de antal lag i respektive distrikt som man tror sig ha en bas för. SBSF betalar den anmälningsavgift som är aktuell för respektive distrikt.
  • I respektive distrikt försöker lagen schemalägga en lokal serie för era lag, och spela så mycket matcher som möjligt förutom de sanktionerade ungdomsturneringar som finns inom Sverige,
  • Under tidig vår kommer SBSF att bjuda in till distriktsturneringar i tre prioriterade åldersklasser; Little League, Junior League, Senior League, och Big League. Dessa turneringar kommer att genomföras 12-13 juni om inte något oförutsett inträffar, och under förutsättning att minst två lag per klass anmäler sitt deltagande.
  • Segraren i dessa turneringar har sedan möjlighet att få delta i Little Leagues Europaturneringar som genomförs enligt nedan, under förutsättning att man har anmält sitt intresse av att delta i dessa Europaturneringar i samband med inventeringen.

Inventeringen kommer att kommuniceras via mail denna vecka och skickas till de kontaktpersoner som SBSF känner till i respektive föreningar.

 

Little Leagues åldersindelningar

De åldersindelningar som Little League använder sig av kan verka som en djungel vid första anblick, men baseras på det amerikanska skolåret som bryts av den 1 maj respektive år.

Little Leagues åldersklasser är relativt enkla att praktisera i Sverige, om vi jämför med B-ungdom, Kadetter, samt Juniorer:

Little League - Motsvarar i stort sett B-ungdom (10-12 år) men med tillåtelse av vissa överåriga spelare
B-ungdom tillåter spelare födda 980101-001231
Little League tillåter spelare födda 970501-990430
(dvs spelare som är upp till fem månader för gamla tillåts spela i Little League)

Junior League - Motsvarar i stort sett ”yngre” Kadetter (13-15 år) men där spelare födda på våren 1995 inte får spela
Kadetter (Sverige) tillåter spelare födda 950101-971231
Junior League tillåter spelare födda 950501-980430

Senior League - Motsvarar i stort sett ”äldre” Kadetter samt förstaårsjuniorer, är ett mellanting mellan Kadett och Juniorbaseboll.
Senior League tillåter spelare födda 930501-960430

Big League - Motsvarar Juniorer 16-19 år
Juniorer (Sverige) tillåter spelare födda 910101-941231
Big League tillåter spelare födda 900501-930430

 

Just att Little Leagues åldersindelningar skiljer sig något från SBSFs ordinarie åldersindelningar, gör att SBSF prioriterar distriktslagssynen inom Little League då det ibland kan vara svårt att få ihop "rena" klubblag inom LL:s åldersklasser.

 

Little Leagues 25:e Congress i Lexington, USA

Mer än 1.500 Little League funktionärer, de allra flesta ideellt engagerade, kommer att ställa in färdvägen för Little Leagues verksamhet de kommande tre åren när Little League Congress genomförs för 25:e gången i Lexington, Kentucky, den 12-15 mars.

Under kongressens fyra dagar erbjuds de olika deltagarna ett späckat program, med fokus på runda bords diskussioner kring regelverket, utbildningar för funktionärerna, samt officiella och inofficiella möten i olika former.

Kristian Pälviä är District Administrator för Sverige och kommer att finnas på plats. Bland annat kommer man att titta på totalt 19 förslag till regeländringar, varav några med särskilt intresse ur ett europeiskt perspektiv, bl.a. sammanslagna distrikt i softboll, DH tillåts i de två äldsta divisionerna, pitcheravståndet för softboll blir detsamma som i ISFs regelbok, med mera.

Dessutom kommer de europeiska delegaterna att välja en europeisk representant till Little League International Board of Directors, för en period av tre år.

 

Frågor om Little League-verksamheten

Har ni frågor eller funderingar om Little League-verksamheten i Sverige, kontakta Kristian Pälviä på SBSFs kansli. Telefon 010-476 41 80 eller e-post kristian.palvia(a)baseboll-softboll.se.

Publicerad: 2010-03-01

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se