Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Registrering av ickesvenska spelare

Registrering av ickesvenska spelare ska göras till SBSF:s kansli per brev eller e-post. För att TK ska ta upp ansökan till behandling ska övergångsavgift enligt § 15.06 ha inkommit till SBSF:s konto (kopia av kvitto får gärna bifogas ansökan enligt nedan).

En spelares registrering anses godkänd tidigast dagen efter det att samtliga för ansökan nödvändiga handlingar inkommit till SBSF:s kansli, dock endast under förutsättning att samtliga förutsättningar för godkännande av registreringen är uppfyllda.

Registrering av ickesvensk medborgare sker till SBSF enligt nedan under perioden 31 oktober – 30 juni

 

SOFTBOLL:

Ansökan om registrering ska innehålla följande:

1) ISF:s Övergångsblankett underskriven av spelarens moderförbund skall användas.
2) Fotokopia av spelarens pass utvisande namn, foto och nationalitet.

En förening tillåts använda högst två ickesvenska spelare i slagordningen samtidigt (inkl. pitcher och designated player). Emellertid får inte pitcher- och catcher-positionerna samtidigt spelas av ickesvenska spelare. För alla serier som arrangeras av SBSF gäller att en förening får använda sammanlagt högst tre ickesvenska spelare i en och samma match.

I softboll tillåts ickesvensk pitcher att pitcha utan begränsning match 1 vid en DH. Vid de fall som DH inte spelas får ickesvensk pitcher pitcha markerad match i spelschemat (Match 3). Detta gäller möten inom den egna poolen. I möten mellan poolerna får ickesvensk pitcher pitcha match 1, dessa markeras i spelschemat.

Vid övergång för amerikansk spelare har ni följande kontaktuppgifter för USA Softball:

Shirley Adkins, shirley@softball.org,
tel +1 405 425 3450, fax +1 405 424 5521

 

BASEBOLL:

Ansökan om registrering ska innehålla följande:

1) Övergångsblankett (sanction, release eller motsvarande) underskriven av spelarens moderförbund, skola eller förening. Då spelaren kommer från ett EU- eller EES-land ska CEB:s transferblankett användas.

2) Fotokopia från spelarens pass utvisande namn, foto och nationalitet.

En förening tillåts använda högst tre ickesvenska spelare i slagordningen samtidigt (inkl. pitcher).Emellertid får inte pitcher- och catcherpositionerna samtidigt spelas av ickesvenska spelare. För alla serier som arrangeras av SBSF gäller att en förening får använda sammanlagt högst tre ickesvenska spelare i en och samma match.

Vid övergång för amerikansk spelare har ni följande kontaktuppgifter för
USA Baseball:

Ray Darwin, raydarwin(a)usabaseball.com,
tel +1 919 474 8721 x216, fax +1 919 474 8822

Övergång kostar USD 20 per spelare, de accepterar VISA och MasterCard.

Publicerad: 2010-04-16

Senast uppdaterad: 2010-04-16

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se