Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Rapport från Riksidrottsforum i Malmö

Den gångna helgen, 12-14 november, genomfördes Riksidrottsforum i Malmö. SBSF representerades på Riksidrottsforum av Mats Fransson och Kristian Pälviä, och duon fick lyssna till åtskilliga föredragshållare under temat "Vägen framåt för svensk idrott".

Innan själva Riksidrottsforum inleddes på fredagseftermiddagen samlades olika grupper till inledande möten, bl.a. hade alla SF-ordförande en Ordförandekonferens där man bl.a. tog upp RF:s Organisationsutredning, RF:s Anslutningsutredning, och RF:s SF-bidragsutredning.

 

Organisationsutredningen behandlar svensk idrotts regionala och lokala organisation, där mycket handlar om att klargöra distriktsförbundens uppgift och roll.

Anslutningsutredningen omfattar RF:s krav för inträde i Riksidrottsförbundet, där ett tiotal idrotter i dagsläget inte uppfyller RF:s krav för inträde i RF. Dessutom handlar utredningen om rösträttskriterierna, där dessa idag är storleksrelaterade.

SF-bidragsutredningen ser över bidragsfördelningen till RF:s 70 idrottsförbund där man kommer att genomföra någon form av förändring under 2012 som kommer att genomföras under en treårsperiod. 

 

Den "heta potatisen" under Ordförandekonferensen var dock Elitstödet, där Styrgruppen presenterade 2011 års Elitstöd till svensk idrott och där det i alla tider diskuterats om vilken roll SOK respektive RF skall spela i det hela.

Gruppens beslut baserades på två delar, ett allmänt landslagsstöd och ett riktat landslagsstöd, där medlen fördelas mellan olympiska och icke-olympiska förbund och där SOK ansvarar för resursfördelningen till de olympiska idrotterna medan RF ansvarar för fördelningen till de icke-olympiska idrotterna.

 

Riksidrottsforum med fokus på omvärldsspaning

 

De inledande passen när själva Riksidrottsforum inleddes på fredagseftermiddagen handlade mycket om omvärldsspaning och en dagsaktuell känsla för hur trenderna inom idrottens omvärld går, bl.a. omfattande politiken, sponsorerna, ungdomarna, invandrarna och andra faktorer som gör att idrotten får möjligheter att bli bättre, starkare och bredare.

Lördagens pass handlade om framtidens barn- och ungdomsidrott, framtidens kommunikation och framtidens idrottsytor. Dagen avslutades med en Idrottsfest komplett med en skånsk "gåsamiddag" och musikunderhållning.

Söndag morgon inleddes med olika seminarier innan forumet avslutades med ett pass kring Svensk Idrotts kommunikationssatsning.

 

Som vanligt, när man samlar 500 idrottsföreträdare, så gavs det möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte med andra förbund och idrotter där man både knyter kontakter men delar med sig av erfarenheter och information som förbunden kan ha nytta av i det fortsatta arbetet.

 

Riksidrottsforum, som arrangeras vartannat år av SISU Idrottsutbildarna, är det näst största mötet inom svensk idrott (bara Riksidrottsmötet/RF-stämman är större) med cirka 500 deltagare från alla nivåer av svensk idrott. På Riksidrottsforum blickar idrottsrörelsen tillbaka på föregående års verksamhet och tar avstamp inför framtiden.

Publicerad: 2010-11-15

Senast uppdaterad: 2010-11-15

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se