Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ny satsning på domarutbildningar

SBSF sjösätter i år en ny satsning på domarutbildningar med åtta utbildningstillfällen runt om i Sverige. OBS! Sista anmälningsdag för domarutbildningarna närmar sig snabbt...!!!

Totalt hoppas SBSF på att kunna arrangera fyra distriktsdomarutbildningar och fyra förbundsdomarutbildningar, från Helsingborg i söder till Sundsvall i norr. Sundsvalls domarutbildning genomfördes för två veckor sedan med 18 deltagare. Nästa utbildningstillfälle är 24-25 mars.

Alla domarutbildningar hittar du på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

 

Ny domargrupp ansvarar för att få fram fler domare

Förutom utökat kursutbud har även en ny Domargrupp bildats med syfte att få fram fler domare och att höja kvaliteten på hela domarkåren.

En domargrupp har bildats på uppdrag av Förbundsstyrelsen med syfte att få fram fler domare och att höja kvalitén på hela domarkåren.

Domargruppen ska behandla frågor som berör både baseboll och softboll. Det ska sättas upp tydliga strukturer kring klassificering, nominering, utbildning, rekrytering m.m.
Domargruppen består idag av Henrik Jörgensen, Tomas Jacobi och Raymond Pettersson. Det finns utrymme i gruppen för ytterligare en basebolldomare och en softbolldomare. Henrik Jörgensen har fått uppdraget att leda Domargruppen. 


Både baseboll och softboll brottas med problem i form av för få domare. Detta är ingen nyhet, så har det nästan alltid varit. Domargruppens primära uppgift är att få fram fler domare och få fram en bred och kompetent domarkår, bland annat med hjälp av följande åtgärder:

  • Marknadsföring - domaryrket ska uppmärksammas och få en mer framträdande roll i vår verksamhet för att på så sätt rekrytera nya domare
  • Utbildningar - fler utbildningar ska erbjudas och kursmaterialet ses över
  • Clinics - Domarcuper ska återupplivas för både baseboll och softboll där dömning blandas med domarövningar
  • Klassificering - olika, men tydliga, krav på vad som förväntas av varje domarnivå tas fram samt att ännu en klassificeringsnivå (Ungdomsdomare/Klubbdomare) eventuellt tas fram

Vårens utbildningar har nu publicerats under Utbildningsdelen här på webbsidan, och den stora nyheten är att Distriktsdomarutbildningen numera ger domarlicens för både baseboll och softboll. Utbildningen har därför utökats till två dagar. 
Sista anmälningsdag för vårens domarutbildningar är 26 februari till SBSFs kansli.

Sitter du inne med bra idéer som Domargruppen ska ta tag i, får du gärna höra av dig till någon av oss i domargruppen.

Publicerad: 2012-02-24

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se