Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Utländska spelare - förtydliganden om övergångar

För er som ämnar ha utländska spelare registrerade för er förening under spelåret 2013 vill vi på förekommen anledning påminna om rutinerna för dessa övergångar.

Enligt TB 4.09 gäller följande vid registrering av utländska spelare:

- Ansökan skall göras skriftligt - brevledes eller per fax/e-post

- Ansökan skall påföljas av övergångsavgift enligt TB15.06 (200 kr per spelare)

- En spelares registrering anses godkänd tidigast dagen efter det att samtliga för ansökan nödvändiga handlingar inkommit till SBSF:s kansli, dock endast under förutsättning att samtliga förutsättningar för godkännande av registreringen är uppfyllda.


Ansökan om registrering ska innehålla följande:

 

BASEBOLL

OBS! Vid övergång för amerikansk spelare har ni följande kontaktuppgifter för USA Baseball: Ray Darwin, raydarwin(a)usabaseball.com, tel +1 919 474 8721 x216, fax +1 919 474 8822 Övergång kostar USD 20 per spelare, de accepterar VISA och MasterCard.

 

SOFTBOLL

OBS! Vid övergång för amerikansk spelare har ni följande kontaktuppgifter för USA Softball/ASA: Shirley Adkins, shirley(a)softball.org, tel +1 405 425 3450, fax +1 405 424 5521 De regionala organisationerna, skolorna etc har INTE rätt att lämna release på softbollspelare utan dessa lämnas endast av USA Softball centralt.

 

Samtliga handlingar skall skickas till SBSFs kansli på adress

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Idrottens Hus
Box 418
541 28  Skövde

E-post info@baseboll-softboll.se

Publicerad: 2013-04-27

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se