Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Motioner till SBSFs Förbundsmöte

Föreningar som vill lämna in motioner eller förslag på förändringar i SBSFs stadgar skall - i enlighet med 20§ SBSF Stadgar - göra detta senast den 31 december.

Vi vill påminna föreningarna att, enligt 20§ SBSF stadgar, motioner och stadgeändringsförslag till Förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året före förbundsmötet.

Rätt att avge motioner tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening, samt SDF.

Motioner kan skickas till SBSF, Box 418, 54128 Skövde.
E-post info@baseboll-softboll.se  

Publicerad: 2013-12-02

Senast uppdaterad: 2013-12-02

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se