Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Information från SBSFs Valberedning inför FM2014

Inför Förbundsmötet informerar Valberedningen om läget vad gäller val till Förbundsstyrelsen vid Förbundsmötet i Nacka den 22 mars.

Inför Förbundsmötet har Valberedningen tillfrågat SBSFs styrelseledamöter om de står till förfogande för omval.

Berit Johannessen, vars mandattid går ut i samband med Förbundsmötet, har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Dessutom har Maria Kühnemuth meddelat att hon, på grund av heltidsstudier i kombination med fortsatt arbete, inte kommer ha tid för styrelseuppdraget och kommer lämna sitt uppdrag i samband med Förbundsmötet.

Därmed kommer ett fyllnadsval på ett år ske för hennes position i SBSFs styrelse.

 

Ordförande
(mandatperiod 1 år)
Johnny Stormats
Ställer upp för omval
Ledamöter
(mandatperiod 2 år)
Krister Smedberg
Ställer upp för omval
Karl Knutsson
Ställer upp för omval
Berit Johannessen
Avböjt omval
Ledamöter
(valda till och med FM 2015)
Maria Kühnemuth
Avböjt omval (fyllnadsval krävs)
Jenny Wonisch
Vald till och med FM 2015
Lars Sundin
Vald till och med FM 2015

 

Valberedningen önskar härmed få in förslag på lämpliga kandidater till SBSFs Förbundsstyrelse. Förslag lämnas till valberedningens ordförande Ulf Steinvall, ulf.steinvall@baseboll-softboll.se, senast den 15 januari.

För att vara valbar till SBSFs Förbundsstyrelse gäller enligt §15 SBSFs stadgar:

  • Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.
  • Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen.
  • Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SBSF.

Nominering sker genom att kontakta Ulf Steinvall, ulf.steinvall@baseboll-softboll.se, mobil 0709-998998, med följande uppgifter om den aktuella personen:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (e-post samt telefonnummer)
  • Bakgrund inom baseboll/softboll, övrig idrott, samt ev tidigare ideella uppdrag
  • Särskilda frågor som den nominerade personen brinner för

Valberedningen för Svenska Baseboll och Softboll Förbundet består av

Ulf Steinvall, ordförande
Yvonne Claesson
Mats Fransson
Lia Ingels 

Publicerad: 2013-12-20

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se