Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Rapport från Little Leagues kongress

När Little League International genomförde sin 26:e kongress i Minneapolis den 4-7 april röstades ett stort antal regelförändringar igenom. Totalt deltog 16 länder från Europa vid kongressen.

Totalt deltog över 1.000 organisationsledare i Little League vid kongressen, från alla delar av världen. Från Sverige deltog Kristian Pälviä, Skövde, som är "District Administrator" för Sverige sedan 2005. Kristian är även regionsrepresentant för Europa/Afrika i Little League International Board of Directors.


Under kongressen genomfördes "Round Table Discussions" där deltagarna delades in i mindre grupper för att gemensamt diskutera för- och nackdelar med de föreslagna regelförändringarna och få möjlighet att få svar på frågor från Little Leagues anställda som gick runt och svarade på frågor.

Efter de genomförda diskussionerna röstade sedan alla delegater på regelförändringarna, och de som hade en absolut majoritet diskuterades sedan vidare på styrelsenivå innan de fastställdes för implementation.

Bland de regelförändringar som godkändes var att från och med 2015 ändra åldersindelningen i Little League så att den baseras på kalenderår, till skillnad från nuvarande indelning som baserar sig på åldern 30 april/1 maj (och som sammanfaller med indelningen av det amerikanska skolåret).

- Med den nya indelningen blir det betydligt enklare att säkerställa att man tillhör "rätt" åldersgrupp. Den sammanfaller med åldersindelningen för den flesta övriga idrotten i Europa, där man ju har kalenderår som åldersindelning, säger Kristian Pälviä.

En sammanställning över samtliga regelförändringar finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!


Från Europa deltog 16 länder vid kongressen, bland annat ovanstående representanter (från Spanien, Holland, Litauen, Sverige, Rumänien, Tyskland, Tjeckien och Finland).

 

Med den nya åldersindelningen, och med en ökad informationsspridning, tror Kristian Pälviä att både förbund och Little League har att tjäna på en ökat samarbete.

- Förbundet och dess klubbar kan använda Little League dels i marknadsföringssyfte, och dels i utbildningssyfte bl.a. genom coachutvecklingswebben Little League Coach Resource center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Men framförallt kan vi, med Little League som katalysator, få igång distriktslagsverksamhet igen, vilket ju är bra framförallt för de klubbar som inte har lyxen att ha "rena" klubblag i ungdomsåldrarna men som ändå genom detta kan skapa speltillfällen för sina ungdomar, säger Kristian Pälviä.

 

Även om det genom Little Leagues ramverk erbjuds möjlighet att delta i Little Leagues Europa/Afrikaturneringar, så är inte det primära målet att fylla Europaturneringarna med svenska lag - utan att skapa mer speltillfällen för fler ungdomar och öka samarbetet mellan föreningarna inom distrikten.

- Många andra lagidrotter satsar på att utveckla distriktslagsverksamheten med fler turneringar och läger, för att utveckla spelarna närmare sina hemklubbar. Ett drömscenario vore att alla SBSFs fyra distrikt har en fungerande läger- och distriktslagsverksamhet. Det skulle betyda mycket för spelarnas utveckling att få en nivå mellan klubblag och landslag att kunna utveckla sig genom, avslutar Kristian Pälviä.

Publicerad: 2014-04-16

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se