Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Idrottslyftet 2014

Idrottslyftet är den statliga satsningen på barn- och ungdomsidrott, där fokus för de medel som SBSF har fått för sina föreningar är "Behålla".

Under 2014 har SBSFs att fördela ut 371 000 kr till våra föreningar för satsningar genom Idrottslyftet. Satsningarna ska ha ett behålla fokus, enligt uppdraget från Riksidrottsförbundet, och ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

SBSF har använt en del av resurserna för att subventionera centrala samlingar, så som Verksamhetskonferenser, Coachconvent och årsmötet men även beslutat att möjlig göra för våra föreningar att söka pengar för egna projekt med inriktning på "Behålla spelare".

Möjligt belopp att söka per förening är 7 500 kr, i ett första skede, för att säkerställa att alla föreningar med barn och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet. 

Då förutsättningarna är olika i landet för vad som är ett projekt för att behålla barn och ungdomar, lämnar vi det fritt för Er förenignar att söka utifrån just er förenings förutsättningar.

Ansökningarna ska göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill och barnrättskonventionen.

 • Idrottslyftet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2014. 

 • Föreningen skall ha betalt medlemsavgift till SBSF.

 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.

 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd.

 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.

 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: projektet inte genomförs enligt plan, om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller om återrapporteringen inte genomförs.

 

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag utbetalas med halva beloppet vid beviljad ansökan och resterande belopp efter inskickad och godkänd återrapportering.

 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline.

 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura, kvitto och/eller kontoutdrag.

 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut.

Kontakt

Frågor kring Idrottslyftet och ansökningsförfarandet kan ställas till Thomas Claesson på tclaesson@hotmail.com eller 073-980 88 88

Publicerad: 2014-06-06

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se