Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Domaransvarig Simeon Ruev inför domaråret 2015

Svenska domargruppen har utvärderat 2014 och ser både framsteg och viktiga punkter att förbättra till årets säsong.

Flera distriktsdomarutbildningar hölls 2014 med många deltagare, men trots att flera nya distriktsdomare har utbildats så har det ändå inte lett till en ökning av den svenska domarkåren. Utvärderingen visar att flera kursdeltagare primärt har gått kursen av egenintresset att lära sig fler regler och mer om spelet. Alltså utan några ambitioner att döma matcher. Därför införs nu en ny reglerkurs med syftet att möta behovet att lära sig spelets skrivna och oskrivna regler.

För att göra sig mer flexibla så kommer domargruppen i år att bedriva en uppsökande verksamhet när det gäller utbildning. Datum är satta för när kurserna ska genomföras, men inga platser är ännu bokade. Detta för att ge individer, föreningar och distrikt möjligheten att själva komma in med förfrågan om utbildning. Tveka därför inte att höra av er till någon i domargruppen med både frågor och förfrågningar. 

Domarbrist i Sverige

Domaransvarig Simeon Ruev belyser att det finns en domarbrist i svensk baseboll och softboll. Det är en av anledningarna till denna utvärdering och uppdaterade strategi. Simeon säger:

”Vi har en domarlista där alla utbildade domare ska finnas tillgängliga med deras kontaktuppgifter. Inför i år gick vi ut till samtliga på listan för att säkerställa vilka som planerar att döma i år och se till att listan inte består av några inaktiva namn. Resultatet blev att listan nu i princip är halverad men istället består av aktiva domare som jobbar hårt och visar stort engagemang. Vi bor i ett stort land med ibland långa avstånd för både lag och domare. Det är ofta vi måste skicka domare från Stockholm till våra nordligaste föreningar för att vi inte kan hitta närmre alternativ. Det är redan idag svårt att tillsätta alla seriematcher med två domare varje vecka och skulle våra verksamheter växa med fler lag och serier skulle det leda till akut domarbrist. Domarkåren måste hänga med och växa i samma takt som svensk baseboll och softboll i övrigt.” 

Simeon fortsätter:

”Domare har, i alla idrotter, en utsatt position. Därför är det viktigt att vi värnar om vår domarkår och uppmuntrar till ett öppet och välkomnande klimat för både våra domare och utövare. Detta är en av anledningarna till att vi inför regelkursen. Vi vill ge möjligheten att både fortbilda alla utövare i landet och samtidigt slå hål på myter om skrikande domare som ibland glorifieras i TV. Alla vinner vi på att spelarna i våra serier kan så många regler som möjligt och viktigaste är alltid att alla trivs på matcherna och känner sig välkomna. Det finns tråkiga exempel på att både domare och spelare har slutat för att de inte mått bra i en miljö som inte känts välkomnande.” 

För att arbeta mer tydligt har domargruppen i år satt som målsättning att få ett närmare samarbete med föreningarna, och detta genom att ha en kontaktperson i varje förening. 

 

Domarkontakt

Norra distriktet: Jerry Karlsson

Stockholmsdistriktet: Simeon Ruev (e-post)

Södra distriktet + Mellersta distriktet: Tomas Jacobi

Vårens utbildningar

Årets domarutbildningar är inte anknutna till en ort. Hör av er till domargruppen med just ert behov.

Distriktsdomarutbildning - Softboll och Baseboll

-       18 april

-       Pågår ca 5-6 timmar

-       600 kr/deltagare

-       Teori

-       Öppet för alla

Förbundsdomarutbildning - Softboll och Baseboll

-       28-29 mars

-       600 kr/deltagare

-       Teori och praktik

-       Sökande godkänns av domargruppen

Regelkurs - Baseboll

-       Inga datum satta. Bestäms utefter förfrågning

-       2 500 kr/tillfälle med obegränsat antal deltagare (preliminär summa)

-       Ger en djupare kunskap av regelverket

-       Ger inte behörighet att döma

-       Endagskurs med teori

-       Öppet för alla. Föreningar och distrikt kan som grupp efterfråga kursen.

Publicerad: 2015-03-10

Senast uppdaterad: 2015-03-10

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se