Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Lugnt årsmöte under utvecklande helg.

Fokus under helgen har varit hur vi gemensamt ska utveckla våra verksamheter så att vi tillsammans jobbar mot samma mål att bli fler aktiva. Resultatet av det formella mötet blir att styrelsen kommer att kalla till ett extra årsmöte under våren.

Förbundsordförande Johnny Stormats öppnade upp lördagen med att hälsa alla välkomna och Jens Johansson, förbundets Utvecklingskonsulent, presenterade sig. Domaransvarige Simeon berättade om status kring domare inför säsongen innan Anders Wahlström, Barn- och Ungdomsansvarig hos RF, fick ta över scen.


Anders pratade om "Svensk Barn- och Ungdomsidrott - Nutid, dåtid och framtid."
Före lunch presenterade Anders hur Svenskidrott pratat om Barn - och Ungdomsfrågor historiskt sett, redan 1977 konstaterade idrotten att man tappar barn och ungdomar samt att man börja idrotta tidigare och tidigare i åldrarna. 

Anders presenterade även idrotten i siffror, samt hur nuläget ser ut för SBSF, utifrån de nyckeltal som RF tittar på.
Vi har lika många LOK-stödsaktiviteter nu, som vi hade 2004, men vi har de senaste 3 åren ökat efter ett tapp när registrering via IdrottOnline infördes.
Vi hade under 2014 833 licensierade spelare, vilket speglar siffrorna som finns i IdrottOnline ganska bra.. 


Efter lunch startade de formella mötena, som flöt utan några problem, förutom att styrelsen inte hade någon ekonomisk redovisning för 2014 att presentera.
Ordförande Johnny Stormats poängterade att det inte råder oegentligheten i förbundets ekonomi och att bokföring har lämnats in för granskning i god tid.
Medlemsföreningarna kommer att kallas till ett extra insatt Förbundsmöte senare i vår. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att jobba med att hitta en annan lösning än ett fysiskt möte för att spara på tid och pengar, utan att på något sätt inskränka på föreningsdemokratin.
De punkter på dagordningen som beslutades att bordläggas var p7 a) och b) samt p8.
Johnny Stormats valdes enhälligt om som Förbundsordförande på en tid av ett år.
Thomas Claesson, Jenny Wonisch och Lars Sundin valdes om som ledamöter för en tid av två år.
Karl Knutsson har valt att stiga av sin post som ledamot i förbundsstyrelsen, varför ett fyllnadsval behövde göras på ett år. Yvonne Claesson valdes in på den platsen i styrelsen.

Efter det formella mötets avslut fortsatte Anders att prata, nu om vilka trender i samhället som påverkar idrotten och att vi för att lyckas i framtiden behöver tänka annorlunda.


Efter Anders presentation tog Maria Gidlund, SISU Idrottsutbildarna, över och började procesarbetet med deltagarna. Först var det egen reflektion kring vad Anders sagt och stämmer det in på min bild av hur Svensk Baseboll och Softboll ser ut och hur anser jag att vi ska förhålla oss till de trender som man ser påverkar idrotten.

Under söndagen fortsatte arbetet med att ta om vi nu ska tänka annorlunda, hur gör vi det för att vår idrott ska bli så bra som möjligt inom tre olika områden "Barn och Ungdomsidrott", "Elit och Elitförberedande idrott" och "Bredd och Motionsidrott". Där deltagarna fick göra prioriteringa bland de förslag som kommit fram, vad som är mest viktigt att jobba med inom detta område för att vi ska utveckla våra idrotter.

Många konktreta förslag kom fram, och Maria kommer efter att ha sammanställt alla anteckningar från grupparbetena på söndagen att skicka dem till styrelsen för vidare arbete med frågorna. Vissa av förslagen är sådana som landar på förbundsstyrelsens bord, andra är sådana som landar på föreningarna att tillsammans genomföra.

Att ta in hjälp från SISU och RF för att processleda oss i dessa frågor som vi jobbat med under de senaste åren, är ett steg i att vi tillsammans måste ta med oss det vi säger på mötet och jobba vidare med när vi kommer hem i våra föreningar.
Tanken finns att följa upp helgens arbete tillsammans med SISU vid höstens verksamhetskonferens för att kunna tratta ner och jobba fram förslag för inriktningsbeslut, om så krävs, vid Förbundsmötet 2016. 

Anders presentation och Marias sammanställning kommer att publiceras här på hemsidan så snart de är klara.

Förbundsstyrelsen vill tacka alla deltagare för ert engagemang under helgen.Publicerad: 2015-03-22

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se