Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Idrottslyftet 2016

Som tidigare meddelats har RF lagt om riktlinjerna inför Idrottslyftet 2016-2019 och SBSFs föreningar har blivit tilldelade 306 000 kr under 2016

I den handlingsplan som vi har skickat in till RF över hur vi tror att dessa pengar kommer SBSFs föreningar till mest nytta och vi på bästa sätt når målet, så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verskamhet som möjligt, med fokus på åldrarna 7-25 år inom Idrottslyftet, har vi fördelat medlen enligt följande

  • 25 000 kr för "Centrala sammankomster"
  • 60 000 kr för "Fria projekt"
  • 40 000 kr för "Lägerverksamhet"
  • 150 000 kr för "Utbildningsatsning"
  • 31 000 kr för "Föreningsaktiviteter"

Det är denna fördelning vi har att jobba inom, när pengarna inom ett område är "slut", är de slut. Vill vi ändra vår föredelning, måste vi lägga fram en ny plan till RF med motivering kring varför vi vill ändra, eftersom de godkännt denna plan.

Vad betyder de olika rubrikerna?

Centrala sammankomster

Här avser vi, som namnet säger, centrala sammankomster, så som Årsmöten, Verksamhetskonferenser och andra centralt arrangerade träffar. Beloppet kan tyckas lågt, med tanke på den finansiering vi haft tidigare år, men här har SBSF centralt fått riktademedel för att hålla kostnaderna nere vid våra träffar. Så subventioneringen kommer inte vara lika stor under 2016, men inte heller avgifterna.

Fria projekt

Här öppnar vi upp för att våra föreningar ska kunna söka för egna projekt som jobbar i linje med Anvisningarna för Barn och Ungdomsidrott och riktlinjerna för Idrottslyftet.

Lägerverksamhet

Pengarna är avsatta för att genomföra läger inom våra distrikt, det är 10 000 kr avsatta per distrikt som kommer beviljas till 2-3 läger per distrikt. Här gäller det att föreningarna jobbar tillsammans men en förening som ansöker per läger.

Utbildningssatsningar

Här finns resurser för att växla upp pengar från SISU, för att genomföra utbildningssatsningar inom föreningarna. Viss del av pengarna har vi reserverat för de utbildningssatsningar vi gör centralt, samt för Softbollprojektet, som vi ser som utbildning för våra föreningar. 

Föreningsaktiviteter

Här finns möjlighet att söka medel för läger och andra föreningsakriviteter som ligger inom ramen för Idrottslyftets riktlinjer.

För projekt inom Utbildningssatsningar, Föreningsaktiviteter och Fria projekt har vi satt ett maxtak på totalt 15 000 kr per förening, att fördela för föreningarna, med reservation för att vår totala pott är slut.

Riktlinjerna för Idrottslyftet

Inför 2016 har RF gått ut med att se över riktlinjerna för Idrottslyftet, och allt arbete ska ske i harmoni med riktlinjerna för Barn och Ungdomsidrott.

För att ge alla föreningar möjlighet att ansöka om medel från Idrottslyftet, kommer vi att ha 3 ansökningstillfällen under 2016 för ansökningar för projekt inom UtbildningssatsningarFöreningsaktiviteter och Fria projekt.

  • 30 April
  • 31 Juli
  • 30 September

Möjligheten att söka bidrag kommer att öppnas under vecka 7.Publicerad: 2016-02-12

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se