Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Idrottslyftet 2016

Inför 2016 är det nya regler och riktlinjer som gäller för Idrottslyftet, och vi har ett stort arbete att göra om vi ska få medel i fortsättningen. 306 000 kr finns det för SBSFs medlemsföreningar att söka 2016.

Idrottslyftet 2016 och syfte och mål

Under 2016 ska alla förbund med stöd från RF/SISU Idrottsutbildarna kartlägga och analysera verksamheten för barn och unga, i första hand på strukturell nivå, för att på bästa sätt kunna utveckla barn och ungdomsverksamheten de kommande åren. Utifrån denna kartläggning görs sedan en behovsanalys i syfte att identifiera basutvecklingsbehoven för respektive förbund. Basutvecklingsbehoven omsätts sedan i en utvecklingsplan för perioden 2017-2019. 

Under 2016 är utgångspunkten att SBSF, utöver att ta fram sin utvecklingsplan, genomför insatser i linje med syftet ”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn-och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

SBSF:s föreningar har blivit tilldelade 306 000 kr under Idrottslyftet 2016, det är ur denna pott pengar som föreningen kan söka bidrag.

 

Vad kan föreningen söka bidrag för?

Projekt kommer att beviljas inom fyra områden

  • Lägerverksamhet
  • Utbildningssatsningar
  • Föreningsaktiviteter
  • Fria Projekt

sidorna kring Idrottslyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.står det mer om vad som ingår i de olika områdena.

Analys och Handlingsplan

Som står i första stycket, behöver vi under 2016 kartlägga och analysera vår barn och ungdomsverksamhet, det är ett krav för att vi ska få Idrottslyftsmedel från 2017 och framåt. Arbetet med kartläggningen startade vid höstens verksamhetskonferens, men styrelsen klarar inte av själva att göra analysen och kartläggningen, utan behöver hjälp av Dig som är intresserad av att vara med att utveckla vår barn och ungdomsverksamhet och lägga grunden för vårt framtida arbete med Idrottslyftet.

Är Du intresserad av att vara med att påverka vår verksamhet, tveka inte att höra av dig till Thomas i styrelsen (thomas.claesson@baseboll-softboll.se) för att vara med i arbetet in mot framtiden.Publicerad: 2016-03-09

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se