Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Extra poäng i Elitserien

Enligt TB § 3.14 så ska poäng delas ut till lagen i Elitserien utefter hur de fullföljt Juniorserien fram till 15 juli.

 

Enligt TB § 3.14 så ska TK precis som förra året dela ut poäng till lagen i Elitserien utefter hur de fullföljt Juniorserien fram till 15 juli.
I år har TK tagit beslut om att följande poängfördelning skall ske:
Rättvik + 4 poäng
Leksand + 4 poäng
Sölvesborg + 3 poäng
Stockholm + 4 poäng
Sundbyberg + 4 poäng
Sölvesborg får alltså ett avdrag med en poäng för att de utan giltigt skäl flyttat match 7001 från 10 juli framåt.

Akademin får inga poäng då de deltar utom tävlan.

 

TK:s beslut om dispens, övergång eller annan liknande tillämpning av SBSF:s tävlingsbestämmelser och regler är slutgiltigt och kan inte överklagas annat än under åberopande av att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler. Överklagande kan i sådant fall göras till JK. TK:s beslut om tävlingsbestraffning (straffavgifter och uteslutning ur tävling) kan överklagas till JK.

För alla fall ovan gäller att överklagande ska vara skriftligt och ha inkommit till berört organ senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Mvh Tävlingskommittén SBSF
Ante Carlstedt
Jonas Holmberg
Andreas Svensson
Magnus Martinsson

 

 

 

Publicerad: 2016-07-26

Senast uppdaterad: 2016-07-26

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se