Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Information inför SBSF verksamhetskonferens 2016.

I helgen är det dags för den årliga verksamhetskonferensen,årets upplaga skiljer sig något från föregående år. De gemensamma aktiviteterna som varit bärande tidigare år är minskade i tid för att ge mer plats åt seriekonferenser och extra förbundsmöte

Redan på fredagskvällen träffas Förbundsstyrelsen samt ledamöter från våra utskott för att diskutera och komma fram till en för SBSF gemensam syn av RFs Anvisningar för Barn & Ungdomsidrott. Det här är ett dokument som det redan har tagits beslut om att införliva i vår verksamhet men vi har sett att det finns en del avsnitt som öppnar för olika tolkningar. Den diskussionen fortsätter sedan under lördagens ungdomskonferens tillsammans med er föreningar.

Förbundsstyrelsen informerade i slutet på juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om det negativa besked vi då hade fått från Riksidrottsförbundet (RF) att vår baseboll och softboll Akademi från och med hösten 2020 inte längre kommer att ha statusen som ett Riksidrottsgymnasium (RIG).
I den informationen presenterades ett antal åtgärdspunkter som vi som örbund måste uppfylla om vi ska kunna söka RF sanktionerad verksamhet. SBSF har under hösten påbörjat det arbetet och bl.a en revidering av vår Talang & Elitplan är påbörjad. Målsättningen som vi hade då i juni kommer vi att kunna uppfylla genom att styrelsen samt en representant från vardera utskott träffar ansvarig tjänsteman från RF och diskuterar vilka förutsättningar SBSF har att bedriva den här typen av verksamhet.

Den träffen kommer att parallellt med seriekonferenserna och här kommer vi som förbund förutom att få en grund att stå på vad de olika alternativen (RIG/NIU/LIU) innebär, även påbörja arbetet med att få svar på frågorna var, när och hur.

Var: var har vi bäst förutsättningar att bedriva centralt styrd verksamhet? Geografiskt, samarbetspartners osv.

När: när i tid tror vi att vi har ett underlag i form av spelare som är stort nog att bedriva den här typen av verksamhet på ett över tid hållbart sätt?

Hur: vilken typ av verksamhet ska vi välja att satsa på och hur skall den styras?

Det här är ett omfattande arbete och som kräver noggrannhet, tålamod och inte minst en saklig diskussion. Det kommer att ta tid och det måste få ta den tid det behöver om vi ska kunna få ett bra och hållbart underlag att jobba efter i vår utveckling.

I den tidigare informationen nämns också arbete kring kommande Idrottlyft (IL) och att vi där hade ett krav på oss från RF att analysera vår verksamhet och inkomma med en plan för hur vi vill använda resurserna från IL och ge svar på frågan ”varför” vi tror att dessa satsningar bidrar till idrottens långsiktiga målsättning "Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhets som möjligt" med fokus på åldrarna 7-25 år.

Styrelsen har haft en arbetsdag tillsammans med SISU, där vi tittat på det arbete vi gemensamt genomfört vid våra centrala träffar de senaste åren och gjort den av RF efterfrågade analysen och utvecklingsplan som ska spegla hur vår verksamhet ser ut i dag och hur vi skulle vilja att den ser ut de närmaste åren och hur vi då tror oss komma dit.

Det arbetet är nu klart och vi har fått ett mycket positivt gensvar från RF och Thomas Claesson kommer att berätta mer under verksamhetskonferensen.

Väl mött till helgen

Förbundsordförande
Johnny Stormats

Publicerad: 2016-10-26

Senast uppdaterad: 2017-02-18

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se