Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Gemensamt remissvar inskickat

SBSF har tillsammans med sex andra förbund gemensamt svarat på två av remisserna inför Riksidrottsmötet i maj.

Tillsammans med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Biljardförbundet, Svenska Castingförbundet, Svenska Cricketförbundet, Svenska Kälksportförbundet och Svenska Racerbåtförbundet har vi skickat in gemensamma svar på remisserna ”Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU” samt ”Riksidrottsförbundets stödformer”

Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU

Vi anser inte att den framtagna modellen kommer att främja en öppnare idrottsrörelse.
Det är inte dagens anslutningsformer som motverkar en öppen idrottsrörelse, utan det största hindret utgörs av medlemmarnas inställning att skydda sina egna ekonomiska medel.
Med den föreslagna modellen finns ett uttalat mål att samtliga förbund ska växa och i förlängningen erhålla fullt ekonomiskt stöd. Det handlar dock fortfarande om samma ekonomiska pott där alla fortfarande vill ha sin del, oavsett om de är en egen idrott eller del av ett fleridrottsförbund. RF påpekar att det ekonomiska bidraget bara är en del av värdet i ett medlemskap vilket är korrekt, men för många förbund utgör det samtidigt basen i deras verksamhet.

Utredningen pekar inte på några fördelar eller incitament för de stora förbunden att ta sig an ett eller flera mindre förbund och därigenom skapa en större administrativ organisation på eventuell bekostnad av sin egen kärnverksamhet.

Vi ser därför inte hur detta kommer att leda till en större öppenhet för samarbete och gemensam utveckling.

Läs hela vårt svar på remissen här (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundets stödformer

Vi är i grunden positiva till utredningens förslag och uppskattar intentionerna att skapa enklare och tydligare system för stöd. Vi förstår att det har varit en komplex utredning där det inte är lätt att hitta en bra lösning som passar den spretiga verksamhet som är svensk idrott. Det är mycket möjligt att RF kommer att avsätta stora resurser för att hjälpa förbunden i vårt arbete, men i utredningen är det snarare fokus på att direkt ta bort allt ekonomiskt bistånd, utan någon varning eller möjlighet till förbättring och utveckling.

Att principerna är öppna och mer klara är bra, men vi vet inget om dem. Vad är det Riksidrottsstyrelsen föreslår, vad är det de ber oss att ta ställning till?
Vi förstår självklart att det inte går att redovisa några exakta siffror men modellen för hur medlen kommer att fördelas borde vara klar och presenteras för förbunden innan vi kan ta ställning i frågan.

Det skrivs att verksamhetsstödet kommer att växa på bekostnad av de andra stöden. Men det ges inga uppgifter om hur stora de olika stöden kommer att vara eller hur medlen kommer att fördelas. Hur ska vi kunna rösta ja och försvara det inför våra föreningar när vi inte har en aning om konsekvenserna.

Läs hela vårt svar på remissen här (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut i maj

Efter remissrundan som nu är avklarad ska Riksidrottsstyrelsen gå igenom alla svar som inkommit för att eventuellt justera förslaget och komma med en proposition till Riksidrottsmötet i maj, där beslut fattas av medlemsförbunden inom RF.
Fram till dess finns det ett antal mötesplatser där dessa frågor är på dagordningen och självklart kommer vi att delta och se till att våra röster hörs.

 Publicerad: 2019-02-07

Senast uppdaterad: 2019-02-07

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se