Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Motioner till årsmötet

Svenska Baseboll och Softbollförbundet vill härmed uppmana föreningar, SDF, och medlemmar i föreningar att inkomma med motioner till årsmötet som genomförs lördag 28 mars 2020. Motioner skall vara SBSFs kansli tillhanda senast 31 december 2019.

Motioner till SBSFs årsmöte skickas till:

Svenska Baseboll och Softbollförbundet
Box 11016
100 61  Stockholm

eller till info@baseboll-softboll.se

Observera att motioner skall vara framme senast 31 december 2019 för att behandlas på årsmötet:

20 § Motioner till förbundsmötet
Motioner och stadgeändringsförslag till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31/12 året före förbundsmötet. Rätt att avge motioner tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF.

Datum för årsmötet är bestämt till lördag 28 mars 2020.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Förbundsstyrelsen

Publicerad: 2019-12-27

Senast uppdaterad: 2019-12-27

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se