Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Information till medlemmarna angående samgåendeprocessen

Arbetet med en sammanslagning av de tre förbunden SAFF, SBSF och SLHF har tagit ny fart efter sommaren och kommer ytterligare att intensifieras under hösten.

Innan de extra årsmötena i november är det arbete på många fronter och ambitionen är att kunna presentera stora delar av arbetet och hur det framtida förbundet är tänkt att fungera till de extra årsmötena.

Under hösten kommer arbetet särskilt att fokuseras på dessa områden:

 • Identitet/varumärke.
  • Tillsammans med kommunikationsbyrån AGoodId kommer de tre förbunden arbeta fram ett nytt varumärke för det nya förbundet som bland annat innefattar ett nytt namn på det sammanslagna förbundet.
 • Ekonomi
  • Principer och modeller för hur den ekonomiska fördelningen och resursfördelningen mellan idrotterna är under framtagande och ska finjusteras.
 • Personal
  • En grupp är tillsatt för att börja arbetet med hur bemanningen och ansvarsområdena på det gemensamma centrala kansliet ska se ut i det nya förbundet.
 • Distrikten (SDF)
  • Till de extra årsmötena ska förslag om hur distrikten ska hanteras i framtiden vara färdigt. Det handlar om vilken juridisk form de ska ha och vad uppdraget för distrikten ska vara om de ska vara kvar.
 • Hur SLHF ska bedriva sin verksamhet under 2021
  • Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2019 så utesluts SLHF ur RF per den 31 december 2020. En sammanslagning kan som tidigast vara juridiskt klar den 1 jan 2022 (se tidslinje nedan). Det innebär att det måste arbetas fram en bra lösning på hur SLHF kan bedriva sin verksamhet under 2021. Här pågår intensiva samtal med RF och flera förslag på lösningar finns för närvarande på bordet.
 • Fortsatt arbete med organisationsstrukturen
  • Arbetet med att fastställa vilka utskott och ansvarsområden som ska skötas gemensamt eller av respektive idrott fortsätter under hösten.

Tidslinje för sammanslagningen.

De tre förbunden har enats om en preliminär tidslinje för hela sammanslagningen. Tidslinjen har tagits fram med utgångspunkt i att en sammanslagning av de tre förbunden blir av och de propositioner som läggs av respektive förbundsstyrelse under extra årsmötena och ordinarie årsmötena då godtas av medlemmarna.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på bilden för en större version.

Extra årsmöte/konferens

I våras gick det ut information att det skulle hållas en stor konferens för samtliga medlemsföreningar och distrikt i de tre förbunden helgen den 21-22 november. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 så har förbunden gemensamt beslutat att konferensen inte blir av då vi inte anser det lämpligt eller säkert att hålla en konferens för ca 200 personer. Årsmötena kommer liksom i våras att istället genomföras digitalt och vi kommer i samband med det också ha presentationer kring det nya förbundet som går att följa digitalt i realtid. Information och inbjudan att delta på de extra årsmötena kommer under oktober.

Regionala träffar under oktober

Som komplement till de extra årsmötena kommer det att under oktober månad bjudas in till regionala informationsträffar för medlemmarna i alla tre förbunden. Här kommer det finnas chans att ställa frågor och diskutera sammanslagningen. Det kommer även ske presentationer under dessa träffar kring de områden som förbunden har arbetat med gällande sammanslagningen. Träffarna kommer att ske fysiskt men det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt.

Information och inbjudan gällande de regionala träffarna kommer att presenteras under september.

För frågor kring sammanslagningsprocessen hör gärna av er till thomas.claesson@baseboll-softboll.sePublicerad: 2020-09-04

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se