Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Vi arbetar med...

En bild

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet

  • leder, utvecklar, och administrerar baseboll och softboll i Sverige och företräder idrotterna såväl nationellt som internationellt
  • verkar för att alla, oavsett ålder och ambitionsnivå, ska ha möjlighet att vara engagerade i våra idrotter och därmed utvecklas som idrottare och individer

Verksamhetsplanen utgår från ovanstående utvecklingsmodell för verksamheten, där fokus ligger på att stärka föreningen i deras vardag. Ledarutbildning och Rekrytering ligger till grund för bl.a. väl utvecklade Tävlingar och Arrangemang, vilket sedan bär frukt i en stark Elitverksamhet med bl.a. Landslag och NIU-verksamhet.

Förutom de prioriterade områden som finns beskrivna i Verksamhetsplanen arbetar SBSF löpande med Antidoping, Baseboll och Softboll i skolan, Idrottsjuridik, Internationella frågor, samt Utbildning.

SBSFs stadgar § 1 - Ändamål:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera idrotterna Baseboll och Softboll i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RFs) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet med specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se