Gå till innehåll
Softboll
Softboll

Åldersdispans

Av TK godkända åldersdispenser 2023 Excel, 12 kB.

Uppdaterad: 2023-06-16

Vi passar på att informera om vad som gäller för ungdomsdispenser:

Spelare som är för ung

Yngre spelare tillåts delta endast i enlighet med följande restriktioner:

1.       Spelare som är ett år för ung tillåts delta utan restriktioner.
2.       Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield.
3.       Spelare som är tre år för ung tillåts endast spela offensivt.
4.       Spelare som är mer än tre år för ung tillåts inte spela.

Spelare som är för gammal

Äldre spelare tillåts delta endast i enlighet med följande restriktioner:

1.       Spelare som är ett år för gammal tillåts delta. Om cocherna gemensamt gör bedömningen att en äldre spelare är oerfaren och kan delta så kan avsteg göras från detta.
2.       Högst tre överåriga spelare tillåts spela samtidigt.
3.       Inga överåriga spelare tillåts pitcha i någon åldersgrupp.
4.       Inga överåriga spelare tillåts catcha i U15.
5.       I USM tillåts inga spelare som är för gamla.

Observera att för ungdomsspelare som spelar i Seniortävling krävs dispens. (Se §3.01)

Generella regler

Samtliga dispenser handläggs av TK efter ansökan enligt § 1.03.
Föreningar som använder sig av äldre eller yngre spelare i match eller turnering ska skicka in en lista på dessa spelare till SBSF för registrering. Listan ska innehålla namn på spelare, födelsedatum, tillhörande förening samt i vilken åldersgrupp spelaren ämnar delta. Listan ska vara SBSF tillhanda senast dagen före spelaren används i match.

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår anges på lineupen.

Kontakta SBSLFs kansli, info@sbslf.se

Publicerad: 2022-11-29

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Sponsorer