Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Nytt från styrelsen

Nu har vi äntligen efter mycket strul fått till vårt mycket försenade årsmöte, och den nya styrelsen har haft ett konstituerande möte. 

På årsmötet så valdes Lars Sundin till ordförande för ytterligare ett år.
John Sagrelius med bakgrund i Lacrosse, Sanna Hermansson med bakgrund i Softboll och Jonas Bostrand med bakgrund i Baseboll valdes till ledamöter för två år, och Annika McCrea med bakgrund i Lacrosse valdes till ledamot i ett år i fyllnadsval för Elisabeth Hopkins som valt att kliva av sin position. Linda Danielsson med bakgrund i Softboll och Tomas Marklund med bakgrund i Baseboll har båda ett år kvar på sitt mandat. Där har ni den nya styrelsen.

Vi vill även tacka Peter Malm och Elisabeth Hopkins för det jobb ni lagt ner i styrelsen under de gångna åren!

Den nya styrelsen har haft ett konstituerande möte där Sanna Hermansson valdes till vice ordförande

Dessa personer nedan har ett särskilt ansvar i styrelsen för följande områden:
Tomas Marklund, Ordf Basebollutskottet – Baseboll
Sanna Hermansson, Ordf Softbollutskottet – Softboll
Annika McCrea, Ordf Lacarosseutskottet – Lacrosse
Jonas Bostrand – Baseball5

Vi i styrelsen ser att vi har stora utmaningar framför oss några av de stora frågor som vi kommer att fokusera på är bland annat

  • Den nya organisationen – här har vi satt det övergripande ramverket för hur organisationen ska se ut, men det stora jobbet med att arbeta fram hur utskott och kommittéer ska jobba ligger framför oss. Mer info om detta kommer inom kort.
  • Vår gemensamma identitet som nytt förbund. Här har vi ett jobb att göra med att slå samman de två förbunden med gemensam logga, hemsidor, sociala media, gemensam kommunikation mm.
  • Nya hemsidan – som ni nog alla vet vid det här laget så kommer inte RF att tillhandahålla tjänsten för hemsidor på IdrottOnline i framtiden och arbete med att ta fram en ny plattform och utforma den nya hemsidan pågår. Samtidigt jobbar vi även med en ny licenshantering då RF kommer att upphör även med denna tjänst inom något år.
  • Reviderad budget och verksamhetsplan för resterande år, och även jobbet med att försöka ”komma rätt” i tid och kunna sätta en budget och plan för nästa år redan i höst.
  • Nyrekrytering av personal till vårt kansli. Då Karin tyvärr valt att avsluta sitt uppdrag hos oss under hösten så behöver vi rekrytera en ny person till vårt kansli.
  •  

Detta var några av de frågor som styrelsen jobbar med just nu, och vi tar mer än gärna emot konstruktiva synpunkter och förslag. Vi vill också jättegärna ha fler som engagerar sig i olika frågor – ju fler som engagerar sig desto mer kan vi göra tillsammans. 

Styrelsen kommer under sommaren att ha ett fysiskt möte i Örebro där vi kommer att jobba vidare med dessa frågor, och vi tar som sagt var gärna emot inspel från er – både klubbar och enskilda medlemmar!

Publicerad: 2022-07-13

Senast uppdaterad: 2022-07-13

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se