Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Tävlingskommittén söker förstärkning!

Tävlingskommittén (TK) har fått ett par vakanser och söker därför 1-2 personer som vill vara med och arbeta med tävlingsfrågor inom vårt förbund.

TK ansvarar för att administrera tävlingsverksamheten i våra respektive sporter; baseboll, softboll och lacrosse. I ansvaret ingår bl.a. att hålla uppdaterat Tävlingsbestämmelser (TB), samordna våra serieadministratörer, utlysa arrangemang, utse pristagare samt löpande hantera ärenden såsom dispenser och övergångar mm.

Medlemmarna i TK enas om fördelning av ansvar och arbetsuppgifter, men hjälps så klart åt vid behov och fattar t.ex. gemensamt beslut i bestraffningsärenden.

Vi söker nu 1-2 personer som i första hand vill inrikta sig på baseboll. Du/ni kommer att jobba tätt tillsammans med Basebollutskottet (BU), för att implementera förändringar i TB och vårt nationella seriesystem utifrån den inriktning som BU på delegat från styrelsen beslutar.

Är du intresserad och/eller har frågor, tveka inte att kontakta:

Kent Sjölund, kent.sjolund@gmail.com, 070-5157226
Åsa Stensrud, asa.stensrud@gmail.com, 070-4283494

Publicerad: 2023-11-23

Senast uppdaterad: 2023-11-23

Författare: Ninnie Lystad

Sponsorer

Internationella och europeiska förbund

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se