Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Baseboll på 51:a plats

Riksidrottsförbundet har nu delat upp statsbidraget för 2003 års verksamhet. Totalt har RF ett statsbidrag från staten på 246,5 miljoner kronor att fördela bland de 67 specialidrottsförbunden som är anslutna till RF. Bland dessa 67 förbunden kommer Svenska Baseboll och Softboll Förbundet på en 51:a plats när det gäller mängden statsbidrag för verksamhetsåret 2003.


Sverige ligger därmed på ungefär samma nivå som squash, rugby, vattenskidor och amerikansk fotboll. Att vi är små nationellt sett är en stor del av orsaken till att svensk baseboll och softboll ligger relativt lågt i jämförelse med andra idrotter (se bilden till höger). Hur skall man då kunna öka statsbidraget? Först är det viktigt att veta de kriterier som RF baserar fördelningen av statsbidraget på, vilka är sju till antalet: - Antal aktiva - Antal föreningar - LOK-aktiviteter - Utbildningsinsatser (SISU) - Jämställdhetsarbete - Internationell representation - Information ur SF årsredovisningar Om volymen på aktiviteterna inom dessa kriterier ökar i omgång, så finns det en god chans att även statsbidraget till vår idrott ökar . (Våra idrotter får mer pengar) De områden där svensk baseboll och softboll ligger dåligt till är i dagsläget LOK-aktiviteter och utbildningsinsatser genom SISU. Läs mer om de olika kriterierna nedan. Antal aktiva Från 1994, då vi hade över 1700 licensierade spelare, har antalet spelare stadigt sjunkit till dagens dryga 1000 aktiva licensierade spelare. Positivt dock är att antalet ungdomar under samma period ökat något, vilket ger hopp för framtiden. Här har dock föreningarna ett stort ansvar att verkligen licensiera samtliga sina spelare, såväl ungdomar som vuxna. Framförallt för sin egen skull med tanke på försäkringar och dylikt. Antal föreningar I inledningen på åttiotalet fanns det 20 föreningar i Sverige. På åttiotalet ökade detta något, men från 1987 till 1994 skedde en explosionsartad ökning, från 30 till 84 föreningar. Åren efter har karakteriserats av ett fall i antalet föreningar, men förhoppningen är att dagens siffra, dryga sextiotalet föreningar, skall hålla i sig. Vi har tendenser från några olika orter om att det finns potential till viss nyetablering av föreningar och SBSF kommer göra allt för att kunna stötta dessa nya, liksom de befintliga föreningarna. LOK-aktiviteter Det lokala aktivitetsstödet ger dels pengar direkt till föreningarna, dels är det en grund för den verksamhet som bedrivs inom idrotten. Därför är detta en viktig del när RF ser över verksamheten inom idrottsförbunden. Man får pengar per sammankomst (match, träning, samling, träff) och per antalet deltagare (spelare och ledare). Söker er förening LOK-stöd hos ert lokala idrottsförbund? Om inte, är det dags att ni tar en titt på hur LOK-stödet fungerar - läs mer här ! SISU-insatser Mycket av den utbildning som genomförs varje år i baseboll- och softbollsverige kan med fördel genomföras i samarbete med SISU Idrottsutbildarna . Baseboll och softboll har nästan inga SISU-aktiviteter registrerade för det senaste året. Trots att utbildningar har genomförts...! Under vintern kommer SBSF att ha kontakt med SISU för att se hur vi kan underlätta för våra föreningar att ta del av dessa resurser. Ni kan även ta kontakt med Ert lokala SISU-kontor. Läs mer om SISU och deras resurser här . Jämställdhetsarbete Även fördelningen mellan kvinnor och män är viktig. Vi har under en lång tid försökt att rekrytera kvinnor till styrelse och utskott, men har hittills haft svårt att locka till detta arbete. SBSFs styrelse fortsätter dock att försöka aktivt rekrytera bland tjejerna i våra idrotter, och att informera om vad styrelse- och utskottsarbete är och hur intressant och kul det faktiskt kan vara. Målsättningen, att öka andelen tjejer i utskott och styrelse, står fortfarande fast. Internationell representation Sverige har god representation internationellt. Vi har poster i Europeiska Baseboll Förbundet och Europeiska Softboll Förbundet, dessutom har de svenska internationella domarna och Technical Commissioners ett gott anseende internationellt. Har ni frågor? Är ni fundersamma över hur LOK-stödet fungerar eller hur man tar hjälp av SISU Idrottsutbildarna i samband med utbildningar? Kontakta Kristian Pälviä, e-post palvia@telia.com eller ta kontakt med SBSFs kansli i Stockholm e-post info@baseboll-softboll.se . skriven av - Kristian Pälviä, Förbundssekreterare kontaktperson - SBSF Förbundskansli


Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.


  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2002-11-21

Senast uppdaterad: 2008-11-27

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se