Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Oförändrade serie- och domaravgifter 2006

SBSFs AU har beslutat att föreslå SBSFs styrelse att bibehålla serie- och domaravgifterna på 2005 års nivå. Det betyder att serie- och domaravgifterna inte kommer att höjas för 2006.


Läs mer: Brev till föreningar 2006-01-20 (pdf, öppnas i ett nytt fönster). I budgetarbetet inför säsongen 2006 beslutade SBSFs styrelse att höja domaravgifterna för lag i Elitserien och Division 1, i både baseboll och softboll, för att täcka de faktiska kostnader som domares resor och logi har i det nationella seriespelet för båda idrotterna. Därutöver har det inkommit förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelserna om höjning av arvodena för domare, och en ny klassificering för att höja kvalitetsnivån för domarna. Några föreningar har också hört av sig med synpunkter på höjningen av kostnaderna för seriespelet och vilka konsekvenser det kan få för föreningarnas verksamhet. SBSFs AU har nu beslutat att föreslå SBSFs styrelse att bibehålla domaravgifterna för seriespelande lag på 2005 års nivå. Det betyder att domaravgifterna för seriespelande lag inte kommer att höjas för säsongen 2006, utan vara kvar på 2005 års nivå. Anledningen till detta är att AU anser att ett helhetsgrepp bör tas kring domarfrågorna, både avseende arvodering, principer för kostnader för resor och logi, samt fördelning av dessa mellan förbund och föreningar, och slutligen hur rekryteringen av domare skall ske till vår verksamhet för att minska såväl förbundets som föreningarnas kostnader. Lämplig tidpunkt för detta arbete - som är högt på prioriteringsordningen - är vid höstens Verksamhetskonferens. Dessutom är SBSF medvetna om att många föreningar har en bräcklig situation, såväl ekonomiskt som organisatoriskt, vilket inte minst har märkts i nyrekryteringen av domare. Serie- och domaravgifterna kommer att faktureras ut från SBSF under slutet av januari. Ny licenshantering För att effektivisera licenshanteringen kommer den att gå direkt via Folksam i fortsättningen. Det betyder att inga licensieringar kommer att gå via kansliet under 2006, istället brev kommer från Folksam med nyregistreringsblanketter och information om licenshantering via webben, som vi informerade om under Verksamhetskonferensen. Klubbarna kommer att ha valmöjligheten att välja mellan manuell licenshantering och licenshantering via webben. Vi ber dock alla föreningar att observera att det kommer att krävas längre framförhållning med licensieringarna då dessa kommer att ske via Folksams försorg. För att täcka de administrativa kostnaderna för licenshanteringen kommer licensavgifterna att höjas med 25 kr per spelare rakt över. Mer information om licenshanteringen 2006 kommer under andra halvan av januari. Har ni frågor -  kontakta kansliet .   skriven av - Kristian Pälviä
 
Serie
Domare
Cup
Totalt
Elitserien BB
3.000
4.300
400
7.700
Division 1 BB
1.500
3.800
400
5.700
Division 2 BB
1.000
-  
400
1.400
JuniorAllsvenskan
800
-  
-  
800
JSM Playoff
800
-  
-  
800
Ungdoms-SM
500
-  
-  
500
Svenska Cupen
-  
-  
400
400
Softbollserien
3.000
2.500
-  
5.000
 
 
 
 
 
Licensavgifter
 
 
 
 
Seniorlicens född 1990 el tidigare
325
 kr
 
 
Ungdomslicens född 1991 el senare
100
 kr
 
 

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2006-01-21

Senast uppdaterad: 2008-11-25

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se