Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Positivt förbundsmöte trots negativt resultat

Det var i positiv stämning som SBSFs Förbundsmöte genomfördes på Quality Hotel Nacka i Stockholm - trots att man i Årsredovisningen redovisade ett stort negativt resultat för 2005.


Förbundsordförande Mats Fransson redovisade orsakerna till underskottet och vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra den ekonomiska situationen och fick därefter förtroendet att fortsätta att leda SBSF som förbundsordförande. Bildsvep från Jubileumsmiddagen Innan Förbundsmötet formellt inleddes hade man ett informationspass innan lunch. Mats Fransson inledde med att göra ett par nedslag i fjolårets verksamhet som ytterligare information förutom det som redovisades i Årsredovisningen . Därefter informerade f.d. landslagspitchern i softboll, Annika Nykvist från Riksidrottsförbundet, om Handslaget och då speciellt om projekten i Särskilda Insatser. Bland annat har dessa finansierat en ny basebollplan i Göteborg som byggs nu till våren. Annika Nykvist, SISU Idrottsutbildarna, pratade om Handslaget. Foto: Thomas Claesson Efter Annika Nykvists uppskattade presentation var det Riksidrottsförbundets representant, Helén Wiklund Wårell, som fick golvet för att berätta om hur hennes idrott, innebandyn, arbetat med förenings- och distriktsutveckling. Bland annat har man i Svenska Innebandyförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial, Innebandyn kan , som handlar om föreningsutveckling. Genom att materialet återfinns på SISU Idrottsböcker har även flera andra idrotter arbetat med det utbildningsmaterialet med gott resultat. Helén Wiklund Wårell, Riksidrottsstyrelsen, presenterade RF:s projekt Idrottens ideella ledare. Foto: Thomas Claesson Inom innebandyn har man även utbildat föreningsutvecklare/ambassadörer för att utveckla föreningarnas organisation, mål och visioner, samt underlätta för rekrytering och utveckling av individer i deras organisationer. Helén Wiklund Wårell slog även ett slag för projektet Idrottens ideella ledare som kör igång nu och som syftar till att de olika förbunden skall kunna utarbeta handlingsplaner för att få fram fler och bättre ideella ledare till sina idrotter. Efter en välsmakade lunchbuffé startade då de traditionsenliga förbundsmötesförhandlingarna. Förbundsmötet inleddes med att föreningar och SDF tilldelades en jubileumsplakett och därutöver premierades jubilerande föreningar med var sin minnestallrik. Gustav Widstrand, Arnö IF, tar emot en jubileumsplakett av Mats Fransson. Foto: Thomas Claesson. Även 50-åringen Mats Fransson fick sig en present av kollegorna i styrelsen. Elisabeth Westling delar ut. Foto: Thomas Claesson. Totalt deltog ett femtiotal personer på Förbundsmötet, men endast 14 föreningar och två SDF var representerade med ombud på förbundsmötet - trots att deltagandet var subventionerat till 100%. De som deltog kunde dock konstatera att, trots att SBSF redovisade ett negativt resultat på -488 000 kr, det var positiva tongångar. Detta efter att Riksidrottsförbundet beviljat en utökad checkkredit och SBSFs styrelse arbetat fram en åtgärdsplan som skall möjliggöra en fortsatt satsning på verksamheten även under de kommande årens strama ekonomiska läge. I möteslokalen hade ett kollage med bilder från förbundets 50-åriga historia satts upp för att man skulle kunna få en bild av SBSFs rika historia. Foto: Thomas Claesson Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för det föregående året föredrogs Verksamhetsplanen för 2005-2008 som reviderats något inför 2006. Även denna, inklusive budgeten för 2006, klubbades. SBSFs valberedning hade gjort ett grundligt arbete inför förbundsmötet och fick beröm av mötesordföranden. Man föreslog omval för ordförande Mats Fransson samt ledamöterna Ulf Steinvall , Ola Sund och Johnny Stormats. Sedan tidigare kvarstod Lars Sundin , Anne Melin , och Elisabeth Westling som alla blev valda vid föregående förbundsmöte. Pereric Carlsson omvaldes som revisor, och Anders Flinth samt Beo Röhs fick förnyat förtroende som revisorssuppleanter. Ett kvitto på valberedningens uppskattade arbete var att de fick förnyat förtroende, detta år med Helena Rosenkvist som sammankallande ordförande. skriven av - Kristian Pälviä


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länk till annan webbplats.


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2006-03-26

Senast uppdaterad: 2008-11-25

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se