Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Information om nya domarsystemet

I enlighet med besluten tagna på Verksamhetskonferensen, presenterar vi nu det Nya Domarsystemet som SBSF kommer att arbeta efter under 2007.

Det innebär i korthet differentierade arvoden, utökade domarutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., att SBSF tillsätter en domare per basebollmatch och att klubbarna tillsätter den andra domaren.

Förslaget i sin helhet kommer att behandlas för officiellt beslut vid SBSFs nästkommande styrelsemöte.

Här nedan har ni DomarGruppens förslag som presenterades på Verksamhetskonferensen och som där fick ett genomgående positivt gensvar.

Uppdraget

Domargruppen, DG, har sett över domarsystemet samt rekryteringsmodellen eftersom antalet domare under de senaste säsongerna stadigt minskat. Detta har fått till följd att kostnaderna för att tillsätta två domare per match har ökat och att möjligheterna att utföra det uppdraget försvårats (eftersom det inte funnits domare).

Målet med ett nytt domarsystem är följande:

  • Förbättra domarkåren på lång sikt
  • Upprätta en tydlig domarlista
  • Fler och bättre möjligheter till fortbildning
  • Öka antalet aktiva domare som dömer kontinuerligt

Kriterier och/eller önskemål för ett nytt system är att

  • Kostnaderna för föreningarna inte får öka
  • Differentierade arvoden för rutinerade/orutinerade domare

Inledning

Systemet innebär att klubbarna blir tvungna att ta fram egna domare som hjälper till att döma egna föreningens matcher.

Domargruppen, DG, tillsätter endast EN Elitdomare till varje Elitseriematch och EN Elitdomare/Förbundsdomare till varje match i Division 1. Klubbarna måste då stå för att tillsätta en kollega. På så sätt får nya domare alltid döma med mer erfarna domare. De erfarna domarna får då ta större ansvar och vara ett stöd för den nye domaren. Detta leder därför till differentierade arvoden. Om en ndomare dömer tillsammans med någon outbildad (=inte behörig) domare, ska han ha arvode som om han dömde ensam.

Då kvalitén blir något lägre (åtminstone teoretiskt) och DG:s reskostnader troligtvis minskar, kommer klubbarnas serieavgifter i förlängningen troligtvis kunna sänkas - alternativt att del av serieavgiften avsätts för en utbildningspott för domare. Detta kommer dock troligtvis inte att bli aktuellt under 2007 eftersom vi inte vet vad de totala kostnaderna kommer att bli för domarresor och domarutveckling under året. Vi måste avvakta utfallet innan vi kan göra åtgärder. Det första året får därmed ses som ett prövoår.

Klassificering

Domarklassificeringen består av tre nivåer

  • Elitdomare
  • Förbundsdomare
  • Distriktsdomare

Antalet domare inom varje klass är ej bestämt utan beror på utvecklingen. Blir det fler Elitdomare än distrikt delar domarna på ansvaret (se nedan) inom ett område.

Indelning

Sverige delas in i max sex distrikt där varje Elitdomare ansvarar för ett distrikt. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma distrikt som denne bor i. Han/hon fungerar som en kontaktperson och ansvarar för rekrytering, utbildning, information mm inom sitt område/SDF.


Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Henrik Jörgensen
Anders Aronsson
Gary     Ward
Blaise Larade
Jerry Karlsson
Sydsvenska
Västsvenska
Mälardalen
Stockholm och Uppland
Dalarna/ Gävleborg
Östsvenska (ned)
Östsvenska (övr)
Mellersta Norrland
Norra Norrland
Klubbar:
Klubbar:
Klubbar:
Klubbar:
Klubbar:
Malmö
Kungsbacka
Örebro
City
Gävle
Lund
Göteborg
Eskilstuna
Stockholm
Leksand
Helsingborg
Jönköping
Västerås
Alby
Rättvik
Sölvesborg
Skövde
Karlskoga
Sundbyberg
Sundsvall
Oskarshamn
Halmstad
Nyköping
Älta
Skellefteå
Tranås
Norrköping
Enskede
Uppsala
Utbildning/kurser

Kurserna ska arrangeras varje år. Det är viktigt att genomföra kurserna så att man får med så många som möjligt som vill. Elitdomarutbildningen måste ligga först då de som går den sedan i sin tur ska hålla kurser.

Vi ställer krav på Elitdomarna att gå kursen varje år. Därför ska helgen vara fastställd och vara samma från år till år. Vi vill undvika Sportloven v. 7-10 och därför blir det fredag - söndag i v. 11. De andra kurserna bör vara fastställda redan till Verksamhetskonferensen.

Det ska kunna ges möjlighet att kunna välja en kurs i ett annat närliggande distrikt om man har förhinder då egna distriktet arrangerar kurs.

Steg 3: Elitdomare
Kursen hålls samma helg varje år, fredag-söndag vecka 11.
Instruktör: Från CEB, Europeiska Baseboll Förbundet
SBSFs DG nominerar deltagare och betalar alla omkostnader

Steg 2: Förbundsdomare
En helg i respektive distrikt i april månad.
Instruktör: Elitdomare
SBSFs DG nominerar deltagare men deltagarna själva betalar sitt deltagande

Steg 1: Distriktsdomare
En dag i respektive region i mars månad.
Instruktör: Elitdomare
Fri anmälan och deltagare betalar själva sitt deltagande.

Övrigt om kurserna

För att behålla sin klassificering krävs genomgången utbildning minst vartannat år. Förutom kravet på fortbildning så finns det krav på att döma ett visst antal matcher om året. Elitdomare måste döma minst 15 matcher om året, Förbundsdomare minst 10 matcher och Distriktsdomare måste döma minst 5 matcher för att behålla sina domarlicenser.

Domartillsättning

Domargruppen, DG, tillsätter EN domare till samtliga seriematcher och hemmalagen ansvarar för att det kommer en domare till. Från och med SM-slutspelet och Semifinalen i Svenska Cupen ansvarar DG för att tillsätta samtliga domare.

Nya domargruppen

Basebolldomare och softbolldomare är uppdelade i två domargrupper.

Domargruppen för basebolldomarna består av Elitdomarna samt Henrik Jörgensen, Daniel Ek och Karl Knutsson.

Domararvodet

Tävlingskommittén och Domargruppen har antagit ett arvodessystem som innebär att vi går tillbaka till differentierade arvoden. Det skall vara en morot att utbilda sig och döma mer för att skaffa sig erfarenhet och därmed högre arvode. Som systemet ser ut idag kan man komma direkt från gatan och ha samma ersättning som en domare som dömt i över 10 år. Var finns inspirationen om man får döma i högsta serien och även få högsta arvodet direkt?

Arvodena finns angivna i Tävlingsbestämmelserna.skriven av - Kristian Pälviä
kontaktperson - Henrik Jörgensen

  Skriv ut
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillbaka

Publicerad: 2007-04-16

Senast uppdaterad: 2008-11-20

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se