Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

SBSF söker arrangör till JEM-kval 2012

SBSF söker arrangör till Junior-EM kval säsongen 2012. Anmäl din förenings intresse senast 20 oktober.

Är din förening intresserad av att arbeta med något alldeles extra - då är en internationell turnering en riktig utmaning och oftast en källa till glädje och utveckling i föreningen.

Flera är de goda exempel där föreningarna gjort vinster - inte bara ekonomiskt, utan även i form av investeringar i anläggningen och organisationen för framtiden.

Ni har möjligheten att visa upp er kommun, er fina förening och sätta er ort på kartan för många av våra spelare, ledare, gästande nationer och inte minst profilera våra idrotter på er ort.

 

Din förening kan nu, tillsammans med SBSF och din hemmakommun, få möjligheten och glädjen att arrangera 2012 års Junior European Championship Qualifier på din hemmarena.


 

SBSF söker arrangör till 2010 års Ungdoms-EM kval (Cadet Qualifier).

Turneringen är kval till 2011 års Ungdom-EM (för spelare 13-15 år) och beräknas ha 5-6 deltagande lag och spelas under en vecka (måndag-lördag) under sommarmånaderna (tidigast med start 19 juli). Turneringen omfattar två, max tre, matcher per speldag.

SBSF söker nu intresserade arrangörer som i samarbete med sin hemkommun är intresserade av att vara arrangörer för turneringen. Arrangören skall vara en förening ansluten till SBSF som fullgjort samtliga sina åligganden enligt SBSFs stadgar 41§.

SBSF vill särskilt trycka på vikten av att ha med hemkommunen med ”på tåget” i planeringen inför och genomförandet av turneringen. Oftast har kommunen större möjlighet än SBSF att kunna ge ekonomiskt bidrag och logistisk stöttning till arrangemanget. Därför vill vi redan i detta skede ha bekräftat att ni har en dialog med er hemkommun som stödjer ert arrangemang.

 

Föreningen skall utse en LOC (Local Organizing Committee) som skall ansvara för planering och genomförande av turneringen. Till LOC kan adjungeras representanter från SBSF samt från hemkommunen.

Ansvarsområden för LOC omfattar – men är inte begränsat till – följande områden (enligt CEBs Competition Rules):

Kommunicera till SBSF och CEB en aktivitetsplan för turneringen, inklusive speldatum, senast sex månader innan turneringsstart

Ha fortlöpande kommunikation med deltagande lag angående transporter (se nedan) och boendealternativ.

Ha tillgång till en godkänd spelplan (se nedan) senast sex månader innan turneringsstart

Ha tillgång till WIFI eller ADSL datoruppkoppling vid spelplanen för användning av CEB Technical Commission och statistiker (bl.a. för resultat och statistikservice)

Matchbollar för turneringen av känt märke och hög kvalitet. Senast tre månader innan turneringsstart skall två matchbollar tillsändas CEB Technical Commission för godkännande.

I samråd med SBSF ta fram ett spelprogram för turneringen, samt program för eventuella träningstider inför turneringen.

Ta fram ett officiellt matchprogram för turneringen

Arrangera för service och faciliteter för press, samt ev. radio och tv

Sjukvård samt transport till närmaste sjukhus vid olycksfall

Daglig kommunikation till CEB, Technical Commission, domare, lagansvariga samt eventuella medierepresentanter

Mötesrum för CEB Technical Commission under hela turneringen med datoranslutning och skrivare

Bemanna protokollförare och statistiker för turneringen

Ekonomiskt ansvar för LOC omfattar – men är inte begränsat till – följande kostnader:

Boende med helpension i hotell (dubbelrum) för uttagna domare och protokollförare, från och med två dagar innan turneringsstart till och med dagen efter avslutad turnering.

Per diem till domare, € 9,00 per speldag.

Boende med helpension i hotell (enkelrum) för Technical Commissioners, från och med två dagar innan turneringsstart till och med dagen efter avslutad turnering.

Boende för domare, protokollförare, och Technical Commission skall ske separat från lagens logi.

Samtliga lokala transporter samt transporter mellan närmaste internationella flygplats för domare, protokollförare och Technical Commissioners.

Samtliga lokala transporter samt transporter till och från närmaste internationella flygplats (max 60 km) för deltagande lag. (Dock svarar deltagande lag för egna kostnader för mat och logi)

Kostnader för matchbollar, priser och pokaler för turneringen.

Samtliga kostnader avseende underhåll och städning av spelplan och spelområde.

Spelplanen skall hålla internationella mått (min 95-98 meter till outfield / 115-122 meter till centerfield) och vara anlagd enligt SKL:s Måttboken.

Spelplanen skall vara avgränsad med staket, minimum 1,2 meter längs med foullinjerna och 2,00 meter längs med homerunstaketet, samt backstop och pitcherkulle enligt regelboken.

Planen skall vara utrustad med foulstolpar, avbytarbås med plats för minst 20 personer, ha tillgång till vatten och toalett för deltagande lag, samt omklädningsmöjligheter för såväl deltagande lag som domare.

Spelplanen skall ha läktarkapacitet för minst 200 personer, med parkeringsmöjligheter och toaletter, möjlighet till kioskförsäljning och högtalaranläggning med bra ljud för speaker och musik.

Spelplanen skall vara utrustad med resultattavla, samt minst fyra flaggstänger.

Ansökan

Ansökan om att arrangera UEM-kval skall vara skriftlig, gärna per e-post, och inskickas till SBSF senast den 26 november med följande information:

- Arrangerande förening

- Kontaktperson

- Postadress

- E-post

- Telefon (arbete)

- Telefon (mobil)

- Telefon (bostad)

För frågor kring arrangemanget kan ni kontakta SBSFs förbundskansli, Kristian Pälviä, på e-post info@baseboll-softboll.se eller telefon 0500-447785

SBSF söker arrangör till 2012 års Junior-EM kval (Junior Qualifier).Turneringen är kval till 2013 års Junior-EM (för spelare 16-18 år) och beräknas ha 5-6 deltagande lag och spelas under en vecka (måndag-lördag) under juli månad.Turneringen omfattar två, max tre, matcher per speldag.SBSF söker nu intresserade arrangörer som i samarbete med sin hemkommun är intresserade av att vara arrangörer för turneringen.Arrangören skall vara en förening ansluten till SBSF som fullgjort samtliga sina åligganden enligt SBSFs stadgar 41§. SBSF vill särskilt trycka på vikten av att ha med hemkommunen med ”på tåget” i planeringen inför och genomförandet av turneringen.

Oftast har kommunen större möjlighet än SBSF att kunna ge ekonomiskt bidrag och logistisk stöttning till arrangemanget. SBSF kan inte garantera någon som helst ekonomiskt stöd till arrangemanget av JEM-kvalet. Därför vill vi redan i detta skede ha bekräftat att ni har en dialog med er hemkommun som stödjer ert arrangemang. 

Föreningen skall utse en LOC (Local Organizing Committee) som skall ansvara för planering och genomförande av turneringen. Till LOC kan adjungeras representanter från SBSF samt från hemkommunen.

Ansvarsområden för LOC omfattar – men är inte begränsat till – följande områden (enligt CEBs Competition Rules):- Kommunicera till SBSF och CEB en aktivitetsplan för turneringen, inklusive speldatum, senast sex månader innan turneringsstart
- Ha fortlöpande kommunikation med deltagande lag angående transporter (se nedan) och boendealternativ.
- Ha tillgång till en godkänd spelplan (se nedan) senast sex månader innan turneringsstart
- Ha tillgång till WIFI eller ADSL datoruppkoppling vid spelplanen för användning av CEB Technical Commission och statistiker (bl.a. för resultat och statistikservice)
- Matchbollar för turneringen av känt märke och hög kvalitet. Senast tre månader innan turneringsstart skall två matchbollar tillsändas CEB Technical Commission för godkännande.
- I samråd med SBSF ta fram ett spelprogram för turneringen, samt program för eventuella träningstider inför turneringen.
- Ta fram ett officiellt matchprogram för turneringen
- Arrangera för service och faciliteter för press, samt ev. radio och tv
- Sjukvård samt transport till närmaste sjukhus vid olycksfall
- Daglig kommunikation till CEB, Technical Commission, domare, lagansvariga samt eventuella medierepresentanter
- Mötesrum för CEB Technical Commission under hela turneringen med datoranslutning och skrivare
- Bemanna protokollförare och statistiker för turneringenEkonomiskt ansvar för LOC omfattar – men är inte begränsat till – följande kostnader:
- Boende med helpension i hotell (dubbelrum) för uttagna domare och protokollförare, från och med två dagar innan turneringsstart till och med dagen efter avslutad turnering.
- Per diem till domare, € 9,00 per speldag.
- Boende med helpension i hotell (enkelrum) för Technical Commissioners, från och med två dagar innan turneringsstart till och med dagen efter avslutad turnering.
- Boende för domare, protokollförare, och Technical Commission skall ske separat från lagens logi.
- Samtliga lokala transporter samt transporter mellan närmaste internationella flygplats för domare, protokollförare och Technical Commissioners.
- Samtliga lokala transporter samt transporter till och från närmaste internationella flygplats (max 60 km) för deltagande lag. (Dock svarar deltagande lag för egna kostnader för mat och logi)
- Kostnader för matchbollar, priser och pokaler för turneringen.
- Samtliga kostnader avseende planhyra, underhåll och städning av spelplan och spelområde.Spelplanen skall hålla internationella mått (min 95-98 meter till outfield / 115-122 meter till centerfield) och vara anlagd enligt SKL:s Måttboken.
Spelplanen skall vara avgränsad med staket, minimum 1,2 meter längs med foullinjerna och 2,00 meter längs med homerunstaketet, samt backstop och pitcherkulle enligt regelboken.
Planen skall vara utrustad med foulstolpar, avbytarbås med plats för minst 20 personer, ha tillgång till vatten och toalett för deltagande lag, samt omklädningsmöjligheter för såväl deltagande lag som domare.
Spelplanen skall ha läktarkapacitet för minst 200 personer, med parkeringsmöjligheter och toaletter, möjlighet till kioskförsäljning och högtalaranläggning med bra ljud för speaker och musik.
Spelplanen skall vara utrustad med resultattavla, samt minst fyra flaggstänger.AnsökanAnsökan om att arrangera JEM-kval skall vara skriftlig, gärna per e-post, och inskickas till SBSF senast den 20 oktober med följande information:
- Arrangerande förening
- Kontaktperson
- Postadress
- E-post
- Telefon (arbete)
- Telefon (mobil)
- Telefon (bostad)För frågor kring arrangemanget kan ni kontakta SBSFs förbundskansli, Kristian Pälviä, på e-post info(a)baseboll-softboll.seeller telefon 010-4764180

Publicerad: 2011-09-20

Senast uppdaterad: 2011-09-20

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se