Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

SBSF:s baseboll och softboll Akademi förlorar sin RIG status.

Riksidrottsstyrelsen (RS) tog i slutet på maj beslutet att baseboll och softboll inte längre ska ingå i RIG systemet. Beslutet påverkar inte de elever som idag är inskrivna eller de elever som påbörjar sin utbildning hösten 2016.

Samtliga antagna elever kommer att genomgå en fullvärdig RIG utbildning.

Beslutet grundas på att SBSF historiskt har haft svårt att fylla de tilldelade 30 platserna.


På grund av elakartade rykten som gör gällande att andra faktorer spelat in vill SBSF kraftigt tillbakavisa dessa och kommer att enbart redovisa de fakta kring beslutet som finns. 

 

Till beslutet skickas ett antal punkter som RF kallar förbättringsåtgärder. Dessa punkter har inget med det beslut som RS har tagit men där i mot kommer de att ha en helt avgörande betydelse om SBSF bestämmer sig för att på nytt ansöka om RF sanktionerad verksamhet.  

 

En av de punkter som direkt rör oss som Förbund är ”ledningen från SF är otydlig och bristfällig”. Det är en punkt som handlar om att vi som Förbund inte jobbar efter olika styrdokument som tex en långsiktigt plan över vår spelarutveckling och i den planen ska då exempelvis et

t RIG finnas som en integrerad del i verksamheten. På just den h

är delen kan vi som Förbund bara ge RF helt rätt då vi både nu och under 

tidigare

 år varit dåliga på den här t

ypen av styrning och själv

klart är det här något som vi 

som 

Förbund skulle ha och ha haft stor nytta av oavsett RIG eller ej.

 

Styrelsen har därför tagit beslut om att starta arbetet med att uppfylla de krav som RF ställer och det är ett arbete som kommer att ta tid och som måste få ta den tid som det behöver. Som ett första steg har vi beslutat att införliva RFs anvisningar för Barn och Ungdoms Idrott och vår egen Talang & Elitplan som för närvarande genomgår en uppdatering. Våra olika utskott har fått uppdraget att påbörja arbetet med att styra om sina respektive ansvarsområden efter de här dokumenten. 

När det gäller Barn och Ungdoms Idrott kan vi konstatera att vi redan nu ligger bra till vilket är glädjande.

 

Hela det här arbete är ingenting som styrelsen kommer att klara på egen hand och det är viktigt var och en av våra medlemmar förstår att det är ett omfattande arbete som skall göras och som, återigen, måste få ta den tid den kräver om det skall bli bra. Vi kommer att behöva feedback från er medlemmar och jag hoppas och tror att ni vill vara med oss i det här arbetet.

 

 

Närmast i tid kommer en analys av vår verksamhet att göras där delar av styrelsen samt representanter från våra utskott träffas tillsammans med personal från SISU utbildarna och genomför det arbetet.

 Analysen är ett krav för kommande Idrottslyftet och är således ett mycket viktigt arbete men självfallet kommer vi även ha stor nytta av analysen i arbetet kring 

våra styrdokument.

 

 En del av det arbetet gjorde vi tillsammans mer Er föreningar under tidigare verksamhetskonferens och Förbundsmöte när RF och SISU gästade oss. 

 

Under hösten fortsätter arbetet med vår Talang & Elitplan och även här kommer vi att få support av RFs ansvariga tjänstemän. 

En översiktsplan för spelarutveckling skall också tas fram. I

 slutet av oktober är målsättningen att vi har kommit så långt att vi ska kunna samla en grupp 

under ordinarie verksamhetskonferens 

och tillsammans med RF helt förutsättningslöst gå igenom 

vilka 

förutsättningarna för vårt Förbund 

har 

att driva RIG, NIU eller annan verksamhet som riktar sig mot spelarutveckling. 

Så långt sträcker sig planeringen just nu.

 

Kontakta mig gärna om det finns frågor eller funderingar kring detta eller varför inte om du känner att du vill och kan hjälpa till i det kommande arbetet!

 

Med vänliga hälsningar

 

Ordförande

 

Johnny Stormats

 

 

Johnny.Stormats@baseboll-softboll.se

 

070-664 91 84

 

Publicerad: 2016-06-30

Senast uppdaterad: 2016-11-09

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se