Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Idrottslyftet 2017

Mycket tid och energi under 2016 lades på att skriva den utvecklingsplan som RF önskat in för hur vi vill jobba med Idrottslyftet från 2017 och framåt. Utvecklingsplanen är nu godkänd och vi kan börja jobba.

Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016 - 2019:

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftet inom SBSF

Med RS beslut samt den analys vi själva har gjort av vår verksamhet som bakgrund har vi i vår utvecklingsplan, som ligger till grund för vad vi får fördela Idrottslyftsmedel för, kommit fram till att vi har fyra fokusområden våra föreningar bör jobba med för att bidra med utvecklingen av vår verksamhet så vi når de gemensamma målen:

  • Rekrytera och behålla spelare
  • Utbildning av ledare
  • Genomföra läger, både föreningsläger och breddläger för flera föreningar
  • Utbilda funktionärer

Totalt har SBSFs föreningar tilldelats 235 000 kr under 2017 som går att söka bidrag för projekt inom något av de fyra ovanstående områdena.

Styrelsen har också beslutat att beloppet en förening kan beviljas under 2017 är totalt 15 000 kr, samtidigt som det fördelas max 10 000 kr per förening inom ett av de fyra fokusområdena, för att säkerställa att vi jobbar med samtliga fokusområden vi sagt till RF att vi bör jobba med.

Projekten/satsningarna ska vara i linje med RFs anvisningar för barn och ungdomsidrott och ha ett tydligt mål och syfte för att de ska beviljas.

Ansökningar från Idrottslyftet görs via "Idrottsmedel", som hittas när man loggar in på föreningens IdrottOnline sida. Vår förhoppning är att öppna ansökningsmodulen innan påsk, men eftersom det är nytt, lider RF fortfarande av en del barnsjukdomar vilket gjort att vi avvaktat med att öppna upp.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs hela vår Utvecklingsplan (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2017-03-31

Senast uppdaterad: 2017-03-31

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se