Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Framtida medlemskap i RF

Vid Riksidrottsmötet 2017 fick RF uppdraget att se över kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU, nu är utredningen klar och presenterad.

Bakgrund

För att få vara medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) krävs det bland annat att förbundet har minst 25 föreningar och 1 500 medlemmar. Innan 2011 var kravet högre och då behövdes minst 50 föreningar och 3 000 medlemmar.

På RF:s årsmöte 2017 beslutades att göra en grundlig genomlysning av kriterierna och villkoren för medlemskap i RF. På samma möte beslutades också att göra en översyn av de ekonomiska stödformer som finns.
Anledningen till att beslutet om utredningen togs berodde bland annat på att många nya förbund sökte medlemskap i RF och det samtidigt pågick en debatt om att befintliga förbund inte uppfyllde RF:s krav på medlemskap.

Arbetet med utredningen har pågått mellan september 2017 och oktober 2018. Alla förbund har under året haft möjlighet att vid ett par gånger diskutera frågan med representanter från RF. Nu har utredningsgruppen presenterat sitt förslag.

Förslaget

Förslaget är inte vidare positivt för Svenska Baseboll och Softbollförbundets framtid. Utredningen föreslår i korthet att medlemskapet delas in i tre nivåer; idrottsnätverket, mindre förbund och större förbund.

  • Större förbund (med fler än 50 föreningar och 3 000 medlemmar) påverkas endast marginellt.
  • Mindre förbund(med 25-49 föreningar och minst 1 500 medlemmar) kommer att få betydligt minskat bidrag men har rätten att vara kvar inom RF.
  • Idrottsnätverket är ett första steg in i idrottsrörelsen för förbund som inte är medlemmar idag eller för förbund som inte har 25 föreningar och minst 1500 medlemmar. Förbund i idrottsnätverket får inget ekonomiskt stöd.

Vad betyder det för oss?

I samband med att utredningens förslag presenterades fick vi också resultatet av den genomlysning som har gjorts av förbundets alla föreningar. Genomlysningen visar att vi endast har 24 godkända föreningar av våra totalt 29 föreningar. I granskningen var inte vår nyaste medlemsförening med, Bromölla BSC, då de är så nya att de inte deltagit i genomlysningen, så vi ser inga problem med att nå upp till minst 25 godkända föreningar.
Detta skulle innebära att vi hamnar under kategorin mindre förbund.
Bidragen för mindre förbund kommer att drastiskt reduceras och därmed kommer även verksamheten att drabbas svårt om utredningens förslag blir verklighet.

Vad gör vi?

Vi kommer att delta på Riksidrottsforum (9-11 november) där utredningen kommer att diskuteras. Vi kommer tillsammans med andra små förbund att driva en gemensam linje som syftar till att vår verksamhet i fortsättningen kan bedrivas på samma sätt som idag. Vi ser också över möjligheterna att samarbeta med andra organisationer och förbund.

Hur jobbar vi vidare?

Vi vet i dagsläget inte mer än vad som presenteras här men vi kommer på verksamhetskonferensen informera om hur situationen ser ut och hur arbetet med frågan bedrivs.

Till RF:s årsmötet i maj 2019 kommer det att föreslås nya kriterier och villkor för medlemskap som ska börja tillämpas på samma möte.
Vi har möjlighet att vara med och påverka innehållet i förslaget på främst Riksidrottsforum i november och under den remissrunda som kommer att ske vid årsskiftet innan det blir skarptläge att rösta på RF:s årsmöte.

Till dess fortsätter vi jobba för att vår verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas som idag och ännu bättre.

Läs mer

Anslutningsutredningen i sin helhet finns att ladda ner här: https://www.rf.se/Arbetsrum/Riksidrottsforum/moteshandlingar/

Där går även utredningen om Stödformer, som handlar om framtida ekonomiska stöd till idrotten, att ladda ner i sin helhet.

Frågor och funderingar kan ställas till Thomas, thomas.claesson@baseboll-softboll.se 08-699 65 35

Publicerad: 2018-10-30

Senast uppdaterad: 2018-10-30

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se