Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Projekt ”Förbundsutvecklingsplan SBSF 2030”

Under året kommer Svenska baseboll och softbollförbundet att driva ett projekt med syfte att se över förbundets struktur och ta fram en utvecklingsplan som sträcker sig till 2030. Vi vill ha att DU ska vara med på resan!

Som många av er nog vet så har vi ett läge i vårt förbund idag där vi i och med Riksidrottsförbundets översyn av sina medlemsförbund och fördelning av medel riskerar att faktiskt hamna utanför Riksidrottsförbundet, vilket med största sannolikhet skulle ge många tråkiga konsekvenser för våra sporter i from av uteblivet stöd både för 

f

örbundsutveckling

 och elitsatsningar. 

 


Vårt förbund har även under flera år jobbat hårt med att hitta en organisation och ett arbetssätt som för våra sporter framåt, och många mycket bra initiativ har tagits av många olika personer som alla gjort ett otroligt bra jobb. Vi ser däremot att vi haft svårt att samordna våra olika initiativ, och även haft svårt ibland att fullfölja och driva olika projekt och satsningar hela vägen i mål. 

 

Styrelsen har därför beslutat att tillsätta ett projekt för att baserat på 

RFs

 satta mål i "Strategi 2025" se över strukturen i förbundet och ta fram en övergripande utvecklingsplan för SBSF fram till 2030 så att alla utskott och klubbar har en gemensam och samlad bild att arbeta efter. Där vi vill samla alla delplaner och styrdokument på ett ställe. 

Detta kommer att innebära att vi gör en total översyn över vår organisation, våra rutiner, våra målsättningar och våra framtidsplaner. 

 

Du kan läsa projekbeskrivningen via den här länken.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonna Källström har anställts av förbundet på en halvtidstjänst för att driva projektet, och en projektgrupp har tillsatts för att jobba med detta. 

 

Förutom själva projektgruppen så kommer vi även att använda oss av referensgrupper som får information om hur arbetet framskrider och som även f

å

r komma med feedback på de olika planer och frågeställningar som kommer upp under arbetets gång. 

 

Styrelsen, klubbar, utskott 

mfl

 är exempel på referensgrupper som kommer att delta i arbetet. 

 

Vi vill ha er input i arbetet och efterlyser därför personer till våra referensgrupper. 

 

Några kommer att bli tillfrågade, men vi vill även säkerställa att vi inte missar någon grym eldsjäl där ute som kan ge värdefull input! Känner du att du vill vara med i en referensgrupp, tveka inte utan kontakta Sanna eller Jonna och berätta om vad du är intresserad av att tillföra! 

 

Vi vill även ha en referensgrupp där alla klubbar är representerade, därför ber vi alla klubbar att nominera en person per klubb att delta i arbetet.  

 

De personer som sitter med i referensgruppen kommer att få löpande information via mail och ibland ombeds man att svara på specifika frågor.  

 

Då projektet är ganska tidspressat så har man som referensperson max tre dagar på sig att ge sin feedback.

 

Vi eftersöker även ytterligare en person med b

a

s

e

bollbakgrund till vår projektgrupp för att säkerställa att båda sporterna får samma representation i projektgruppen. 

 

Hur kommer vi att jobba vidare under sommaren? 

 


Grovt kan man indela projektet i några etapper. Innan 15 september behöver vi redovisa en hel del information till RF för att vara berättigade till ekonomiskt stöd under de kommande två åren, vi behöver ta fram en utvecklingsplan för 

2020-2021

, vi behöver redovisa hur vi använt de projektpengar vi beviljats fram till 2019, vi behöver ta fram nya projektansökningar för tiden 2020-2021 

 


Efter 15 september kommer vi att fokusera mer på förbundets organisation, processer och fortsätta jobba med långsiktiga planer och mål. 

 


 


Är du intresserad av att ingå i en referensgrupp eller engagera dig i arbetet, eller har du några frågor – kontakta Sanna Hermansson 

sanna.hermansson@baseboll-softboll.se

Öppnas i nytt fönster.

 eller Jonna Källström 

jonna.kallstrom@baseboll-softboll.se

Öppnas i nytt fönster.

 

 

Följande referensgrupper har vi för tillfället planerat för:  Styrelsen SBSF, Klubbar, Softbollutskottet, Ungdomsutskottet, Basebollrepresentanter, TK, JK, Staben, Elit, Spelare, Domare, Protokoll. 

 


Ser ni att någon mer grupp skulle kunna vara värdefull så tveka inte att höra av er till oss! 

 

Publicerad: 2019-07-04

Senast uppdaterad: 2019-07-04

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se