Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Ny regel kring Hemmafostrade spelare 2020

Styrelsen beslutade redan i januari 2019 att denna regel skall införas, men eftersom klubbar ofta kontaktar utländska spelare tidigt så skall den införas först till säsongen 2020 så att inte klubbar och enskilda spelare råkade illa ut under säsongen

Först finns det en definition av vad en Hemmafostrad spelare är, sedan hur sådana spelare och andra spelare får användas på plan och i spelet.
Till detta påtalas också undantag från regeln, hur man agerar vid avsteg från regeln och dispenser etc.
Det pågår en remissrunda och i slutändan har ju styrelsen rätt att ändra utformningen av sitt beslut också, men så här ser förslaget ut just nu:

Klassificering

Spelare som antingen är svensk medborgare, har PUT/PUR* eller varit registrerad och spelat för svensk förening under minst tre år från och med det kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyllde 21 år, räknas som hemmafostrad. (Observera att en spelare bara kan ha en klassificering under ett spelår enligt §2.04)

Användning av hemmafostrade spelare

Vid match i Elitserien, Softboll Division 1 och Juniorserien samt Kvalserien ska minst sex av spelarna i aktuell slagordning vara hemmafostrade (undantag om Juniorlag startar med åtta spelare, då räcker det med fem hemmafostrade).
Om antalet hemmafostrade spelare varit för få ska föreningen anses ha deltagit i matchen med okvalificerad spelare (se §2.26) och kan därför vara föremål för protestärende. Det åligger i förekommande fall berörd förening att visa att spelare är hemmafostrad.

Undantag

Förening som önskar undantag från denna bestämmelse kan ansöka om dispens hos TK.
Exempel på dispensskäl kan vara spelare som börjar spela i högre ålder eller asylsökande etc.

*PUR - Permanent uppehållsrätt


En medborgare i ett EU/EES-land och eventuella familjemedlemmar som har vistats lagligt i Sverige under fem år har permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett intyg på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett sådant hos Migrationsverket.

Det innebär alltså att man i Elitserien, Kvalserien och Juniorserien baseboll samt Softboll Division 1 måste ha minst sex spelare på planen som definieras som Hemmafostrade. Det innebär att man har tre eller fyra platser kvar på planen till Utländska spelare och icke Hemmafostrade spelare t ex EU-passare. Observera att det fortfarande finns begränsningar för Utländska spelare som ändå gäller både till antalet och pitching/catching.

Det kommer inte att föras någon dokumentation över Hemmafostrade spelare annat än de som sökt och fått dispens för detta, utan det är upp till varje klubb att kunna visa att en spelare är Hemmafostrad om frågan uppstår. Motståndare kan lämna in protest mot otillåten spelare om man misstänker att det inte är en Hemmafostrad spelare som upptar en av de sex platserna. JK får i dessa fall sedan avgöra hur spelaren ska definieras.
Observera också att Regionserien inte omfattas av regeln men om ett Regionserielag ska vara med i någon av Kvalseriens olika rundor, så gäller regeln där.

Alla svenska medborgare är med automatik Hemmafostrade även om de aldrig satt sin fot i Sverige, och personer som innehar PUT och PUR klassas också som Hemmafostrade.
För personer som inte är svenska medborgare så handlar det om att kunna visa via t ex HeatStat eller LOK-ansökningar att spelare tränat och spelat i svenska klubbar enligt definitionen.

Sedan kan det finnas en rad olika fall där man kan söka dispens för att få en spelare Hemmafostrad. TK kommer att ha en lista med sådana omständigheter att luta sig emot vid bedömning av dispenser, men listan kommer förmodligen att byggas på efterhand med fall vi inte tänkt på redan nu.
Men man kan tänka sig att exempelvis personer som börjar spela våra sporter senare i livet än 19 år kommer att behandlas som Hemmafostrad med dispens.

Det är inte ett självklart val för ett förbund att införa en sån här regel, men om vi känner att verksamheten utvecklas åt ett håll som inte stödjer våra övergripande mål eller policies, så har vi ett ansvar att agera. Vi är inte alls ensamma om det här, flera andra förbund i Sverige och i Europa har infört liknande regler.
Och vi bedömer att tre eller fyra icke Hemmafostrade spelare på planen ändå kan bidra med det som klubbarna behöver i form av utländsk erfarenhet, kvalitet och ledarskap.
Om en klubb i dessa högre serier inte har Hemmafostrade spelare så det räcker till sex platser på plan, då är det absolut dags att se över sin spelarförsörjning.
Det har framförts farhågor förstås, och det kan vara bra att diskutera dessa. Kommer klubbarna att börja värva av varandra? Kommer spelare att söka sig utomlands?
Vi kommer att ta en stunds diskussion om den nya regeln under Seriekonferensen som hålls den 7e december kl 12-16 platsen ännu inte beslutad.

Publicerad: 2019-10-24

Senast uppdaterad: 2019-10-24

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se