Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Samgåendeprocessen går in i en spännande fas

Förbundsstyrelserna för SAFF, SBSF och SLHF fick i uppdrag av respektive årsmöte i mars att under året förbereda och skapa förutsättningar för samgående mellan de tre förbunden.

Arbetet med samgåendet har under våren varit väldigt intensivt och präglats av ett väldigt bra samarbete mellan förbunden.

Under våren har mycket fokus i arbetet lagts på att, tillsammans med externa konsulter, utreda hur det nya förbundet ska vara uppbyggt, organiserat och fungera demokratiskt. Bland annat har flertalet andra idrottsförbund, både nationella och internationella intervjuats och analyserats i syfte att hitta lösningar som passar bäst för vårt samgående.

Styrgruppen, som består av förtroendevalda och anställda från respektive förbund, har nu gemensamt beslutat kring de kriterier som gäller vid uppbyggnaden av det gemensamma förbundet.

Dessa kriterier är:

 • Varje idrott har förutsättningar att ansvara för sin egen identitet och verksamhet
 • Effektiv, både kostnad och ideella resurser
  • Det som kan göras gemensamt, görs gemensamt för att tillvarata synergier
  • Så mycket resurser som möjligt läggs på det idrottsliga
  • Uppgifter utförs där de görs mest effektivt
 • Stark organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kontinuitet
 • Ändamålsenlig demokratisk process, dvs. föreningar har möjlighet att påverka såväl den egna idrotten som det nya förbundets gemensamma verksamhet
 • Tydlig och lätt att förstå hur den är tänkt att fungera
 • Genomförbar i samband med att det nya förbundet bildas
 • Skalbar – kan addera ytterligare sporter

I slutet av juni ska styrgruppen med stöd av respektive förbundsstyrelse enas om vilken organisationsmodell som förbunden ska arbeta vidare med och senare utgå ifrån när propositionerna presenteras vid de extra årsmötena i november.

Under sommaren och hösten kommer styrgruppen fokusera på att arbeta med bland annat frågor rörande varumärke, identitet, ekonomisk fördelning samt personella frågor.

De extra årsmötena är planerade till helgen 21-22 november och hålls i samband med en gemensam konferens dit samtliga föreningar och distrikt i alla tre förbund är inbjudna.
Konferensen kommer att hållas på Clarion Stockholm som ligger vid Skanstull i Stockholm.
Information kring anmälan kommer presenteras under sommaren. Konferensen kommer att finansieras till största delen av förbunden som en del i samgåendeprocessen.

Inför hösten planeras det även för gemensamma träffar över förbundsgränserna i distrikten där styrgruppen antingen fysiskt eller digitalt träffar föreningar för att gemensamt diskutera samgåendefrågor.
Mer information kring dessa träffar kommer efter sommaren.

Styrgruppen som främst arbetar med samgåendet består av:

Svenska Landhockeyförbundet

 • Ella Spira, Ordförande SLHF
 • Aimee Mackenzie, ledamot SLHF
 • Björn Isberg, Hedersordförande SLHF
 • Ylva Mellin, ordförande Örsundsbro SK
 • Sofia Blomgren, ordförande Partille SC
 • Monika Stylin, Generalsekreterare SLHF

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

 • Minette Rogner, Ordförande SAFF
 • Jan Burell, ledamot SAFF
 • Lars Samuelsson, ledamot SAFF
 • Celine Hallström, ledamot SAFF
 • Fredrik Haraldson, Generalsekreterare SAFF

Svenska Baseboll och Softbollförbundet

 • Johnny Stormats, Ordförande SBSF
 • Lars Sundin, ledamot SBSF
 • Peter Malm, ledamot SBSF
 • Thomas Claesson, Generalsekreterare SBSF

Publicerad: 2020-06-03

Senast uppdaterad: 2020-06-03

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll Softboll och Lacrosseförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se