Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Rapport från extra förbundsmötena i samgåendeprocessen

Lördagen den 21 november hölls det extra förbundsmöten inom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF) samt Svenska Landhockeyförbundet (SLHF).

Samtliga tre årsmöten var kallade till med anledning av den samgåendeprocess som pågår och har pågått i drygt ett år mellan de tre förbunden.

Dagen inleddes med ett gemensamt förmöte där medlemsföreningar och distrikt i de tre förbunden fick ta del av arbetet med samgåendeprocessen. Tomas Eriksson från Riksidrottsstyrelsen deltog också på mötet och pratade kring vikten av stora väl fungerande förbund som en del av framtidens idrottsrörelse.

Förbundsstyrelsen i SAFF hade till extra förbundsmötet lagt fram två propositioner där den första syftade till att lägga till landhockey i ändamålsparagrafen för att därmed möjliggöra för föreningarna inom landhockey att kunna söka medlemskap i SAFF. En majoritet av de röstberättigade föreningarna röstade för propositionen men propositionen föll då en stadgeändring kräver kvalificerad majoritet för att gå igenom. Röstsiffrorna blev 10 röster för och 6 röster emot.
Den andra propositionen syftade till att ge Förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att till slutet på 2021 arbeta vidare och fullt genomföra sammanslagningen med SBSF och SLHF. Denna proposition krävde enkel majoritet och mötet biföll propositionen med siffrorna 9 för och 7 emot.
Tyvärr var deltagandet på det extra förbundsmötet för SAFF lågt och endast 55% av de röstberättigade föreningarna och distrikten deltog.

Svenska Baseboll och Softbollförbundet hade en proposition till det extra årsmötet. Propositionen bestod av två att-satser. Att upplösa förbundet per 31/12 2021 och att överföra verksamhet och tillgångar till det som idag är SAFF per den 31/12 2021.
Förbundsstyrelsen fick många inspel av föreningarna kring förväntningar och förhoppningar på det fortsatta arbetet med samgåendet.
Detta digitala årsmöte, likt det i våras, var välbesökt. 21 föreningar och 3 SDF närvarade och styrelsens förslag bifölls med röstsiffrorna 26-1.

Likt SBSF hade även Svenska Landhockeyförbundet en proposition som bestod av två att-satser, nämligen frågan om förbundets upplösning samt att verksamhet och tillgångar ska överföras till SAFF senast den 31 december 2021.
Med röstsiffrorna 32-0 av avlagda röster bifölls förbundsstyrelsens förslag. Alla utom en av de röstberättigade föreningarna deltog på det extra förbundsmötet.

I och med att det extra förbundsmötet gett SAFF i uppdrag att arbeta vidare med samgåendet så kommer arbetet med samgåendeprocessen att fortsätta. För SLHF innebär beslutet att man i detta nu arbetar med att försöka finna en lösning för att föreningarna ska kunna ha en hemvist inom RF även under 2021.Publicerad: 2020-11-23

Senast uppdaterad: 2020-11-23

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se